Zet de georganiseerde Leidse sport niet buitenspel!

Zet de georganiseerde Leidse sport niet buitenspel!

Al 50 jaar lang wordt er veel te weinig geld geïnvesteerd in de Leidse sportaccommodaties. Recentelijk zijn weliswaar miljoenen beschikbaar gesteld ter vervanging van enkele oude, versleten en al lang afgeschreven voorzieningen (nieuw voor oud), maar deze projecten komen slechts in beperkte mate tegemoet aan de wensen van de geplande gebruikers. Van een inhaalslag kun je derhalve nauwelijks spreken.

SPORTGRASSPRIET
Er moet daarom ook de komende jaren nog flink geïnvesteerd worden in het toekomstbestendig maken van de voorzieningen en accommodaties van de georganiseerde sport. Maar helaas wordt er niet gewerkt vanuit een geïntegreerde toekomstvisie. De komende decennia groeit de stad met 25% inwoners, maar het huidige college zet in op verdere krimp van de sportvoorzieningen. Woningbouw voor alles. Dat is raar, want voor de leefbaarheid in de stad en de verwachte groei van de sport zou er geen sportgrasspriet meer geofferd mogen worden!

BUITENSPEL
Leiden wil steeds meer een regiofunctie claimen. Echter, op gebied van sport en (sport/ event)-voorzieningen toont het weinig ambitie. Dat blijkt ook als je de toekomstplannen Leiden 2040 leest (ter inzage tot en met 23 april ‘19 op de gemeentesite). De woorden sport, sportvereniging en sportvoorziening komen daarin niet of nauwelijks voor. Uit andere plannen blijkt verder dat sportkantines commercieel geëxploiteerd moeten gaan worden. Dat haalt de ziel uit het verenigingsleven en bovendien gaat er dan een belangrijke bron van inkomsten verloren (zonder behoorlijk alternatief). En nog gekker, de gemeente wil de inkomsten van sponsoruitingen in en rond sportvoorzieningen grotendeels naar zich toetrekken. De georganiseerde sport wordt hiermee keihard buitenspel gezet.

THUIS
Verenigingen verlenen hun identiteit aan hun clubhuis. Een ‘thuis’ waar historie wordt geëerd, prijzen pronken in prijzenkasten, waar (oud-) leden, vrijwilligers en ouders samenkomen, clinics en workshops worden georganiseerd, waar samen wordt gegeten en gedronken en talloze buurtactiviteiten plaatsvinden. De noodzaak van het behoud hiervan moet onderkend worden door de beleidsmakers.

GEZONDHEIDSNOTA
Onlangs heeft het college de nieuwe sportnota ter inzage gepresenteerd. Nou ja, sportnota? Het is een gezondheidsbeleidskader waarin de georganiseerde sport een ondergeschikte rol speelt. Dan hebben we het over 110 sportverenigingen die samen ruim 50.000 leden hebben. Nog los van vrijwilligers, oud-leden en toeschouwers/fans. Deze verenigingen hebben het recht en de plicht om voor hun belangen op te komen. Zij moeten er met elkaar voor zorgen dat de gemeente met hen in dialoog gaat, anders is het binnen 20 tot 30 jaar gedaan met de georganiseerde sport in Leiden.

SAMEN STERK
Binnenkort kan over het gezondheidsbeleidskader worden ingesproken bij de gemeente. Ik ben blij dat er een krachtig initiatief is ontstaan om dit als verenigde Leidse sport goed te organiseren samen met de Leidse Sport Federatie. Ik roep alle besturen van sportverenigingen op daar bij aan te haken. Het is uur u!

Ramses Braakman is eigenaar van Hart Voor De Zaak.


Reacties