Wat zijn op het moment de belangrijkste kantoorgebieden van Amsterdam?

Wat zijn op het moment de belangrijkste kantoorgebieden van Amsterdam?

Uit de Ranking Offices 2019 blijkt dat Amsterdam de beste kantoorlocaties van ons land heeft. Dit onderzoek heeft daarnaast nog meer interessante resultaten gevonden. Zo toont het aan dat de grootstedelijke gebieden de bovenkant van de ranking blijven domineren, terwijl centrumlocaties over het algemeen veel beter scoren dan de stationsgebieden. Ook bij het huren van een kantoor in Amsterdam is dit zeker het geval. Bij het kiezen van een nieuwe kantoorruimte vinden de ondernemers en gebruikers het bovendien steeds belangrijker hoe het zit met de talent en innovatie. Nu meer over de beste en direct ook de belangrijkste kantoorgebieden van onze hoofdstad Amsterdam.

Wat is de Ranking Offices überhaupt?
Voordat uitgelegd gaat worden welke kantoorlocaties het het beste doen in Amsterdam en de rest van Nederland moet eerst nog worden uitgelegd wat de Ranking Offices überhaupt is. Dit is namelijk een objectieve meetlat van een Nederlandse verhuurder om te berekenen hoe de Nederlandse kantoorgebieden scoren op basis van hun prestaties. Deze vastgoedadviseur heeft in 2019 informatie en data uit diverse bronnen toegevoegd. Ook is de onderzoeksmethodiek verbeterd en zijn er meer locaties onder de loep genomen door de onderzoekers. In 2019 heeft het in totaal zo goed als 300 kantoorlocaties in meer dan 50 Nederlandse gemeenten meegenomen in de Ranking Offices. De verhuurder heeft hiervoor de score op 44 indicatoren vastgesteld.

Amsterdamse Zuidas staat met stip op 1
In de Ranking Offices van 2019, wat gemaakt is door een vastgoedadviseur, staat de Amsterdamse Zuidas met kop en schouders bovenaan. Ook de andere plaatsen van het podium zijn in beslag genomen door een kantoorgebied in onze hoofdstad. Deze tweede en derde prijs gaan namelijk respectievelijk naar Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Zuid. Toch doen veel andere Amsterdamse regio’s het ook goed in dit overzicht. In de hele top 10 staan namelijk maar liefst 7 kantoorgebieden van onze hoofdstad: Zuidas, Zuidoost, Zuid, IJ oevers, Oost, Kanalen District en Houthavens. De andere plaatsen in de top 10 gaan naar Utrecht, wat de afgelopen jaren flink aan het vernieuwen is. Dit geldt met name voor het stationsgebied, maar ook het stadscentrum en de Leidsche Rijn scoren hoog volgens het onderzoek.

Kantorenmarkt sterk in beweging
Volgens het onderzoek is de kantorenmarkt de afgelopen jaren sterk in beweging geweest. Dit komt doordat beleggers echt in de rij staan voor de Nederlandse kantoren, wat een paar jaar geleden nog niet het geval was. Hierdoor is de leegstand op veel locaties tot een historisch laag niveau gedaald, terwijl de opnamevolumes juist flink stegen. De Nederlandse kantorenvoorraad is voor het eerst sinds decennia wel gekrompen, wat het resultaat is van het kantorenconvenant en de Ladder voor duurzame verstedelijking. Met name de onttrekking van verouderde kantoren binnen monofunctionele kantoorlocaties heeft ervoor gezorgd dat de kantorenvoorraad in ons land gekrompen is. Daarnaast is de kantorenmarkt in Nederland tevens aantrekkelijker geworden voor zowel binnenlandse als internationale beleggers, wat vooral voor Amsterdam geldt. Onze hoofdstad mag zich zelfs tot de internationale top rekenen op dit vlak.

Ook placemaking erg belangrijk
Door de onttrekking en herontwikkeling is een groot deel van de niet-verhuurbare kantoorruimte uit de markt gehaald. Deze gebouwen hebben meestal een nieuwe functie gekregen. Nieuwe locaties kunnen bovendien versterkt worden door het bouwen van comfortabele verblijfslocaties. Hierbij is placemaking van belang. Dit heeft als doel om met stakeholders locaties aantrekkelijker te maken en een eigen identiteit te geven. Hierdoor moet het vestigingsklimaat verbeterd worden, wat in Amsterdam zeker geslaagd is. Tegenwoordig is een kantoorgebouw in een aangename, gastvrije en sociale omgeving zeker populair, dit zal dan ook vele malen beter renderen doordat het een stuk meer huurders aan zal trekken.

 


Reacties