Waardering van een onderneming kan achter op een sigarendoosje

Waardering van een onderneming kan achter op een sigarendoosje

Zeer regelmatig word ik door mijn klanten gevraagd om een waardebepaling van een onderneming te doen. Dit kan bij een verkoop aan een derde of in het kader van overdracht van de onderneming aan kinderen. Of ik dan 

Zeer regelmatig word ik door mijn klanten gevraagd om een waardebepaling van een onderneming te doen. Dit kan bij een verkoop aan een derde of in het kader van overdracht van de onderneming aan kinderen. Of ik dan meteen ook even de financiering kan regelen bij de bank. Tuurlijk, gaan we doen!

De ondernemer rekent wat hij nodig heeft, niet wat de onderneming werkelijk waard is 
Er is bijna altijd sprake van een tegenstrijdig belang: de koper wil zo weinig mogelijk betalen, de verkoper wil zo veel mogelijk ontvangen. In dit soort gevallen zien we vaak dat de ondernemer rekent wat hij nodig heeft om een goed pensioen te hebben en niet zozeer kijkt naar de werkelijke waarde van de onderneming. Een gevoelig punt in familiesfeer, omdat zelden alle kinderen toetreden tot de onderneming, vaak slechts één of hooguit twee. Voor overdracht van ondernemingen gelden fiscale faciliteiten. Echter, ouders willen de kinderen niet benadelen ten opzichte van elkaar. Op een familieruzie, waar geld vaak een belangrijke oorzaak van is, zit tenslotte niemand te wachten. 

Je hebt waarde en waarde Goodwill is de meerwaarde die iemand wil betalen voor een onderneming en denkt terug te verdienen binnen afzienbare tijd. Vragen hierbij zijn: hoe sterk is de merknaam, hoe makkelijk kunnen concurrenten toetreden tot de markt, hoe is de winstgevendheid, wat zijn de toekomstverwachtingen? etc.

Grofweg zijn er twee methoden voor de bepaling van de goodwill: een eenvoudige en een complexe. Bij de eenvoudige methode bepaal je op basis van bovenstaande vragen een factor en vermenigvuldigt deze met de genormaliseerde gemiddelde overwinsten over de afgelopen jaren. De complexere methode is de ‘discounted cashflow method’. Een moeilijke term voor het berekenen van de netto kasstromen die contant zijn gemaakt met een bepaald rentepercentage, de zogenaamde WACC. Deze berekening hangt samen met allerlei variabelen die de (ver)kopende partij moet inschatten en toetsen. Moeten synergievoordelen al worden meegenomen?
De verkoper vindt uiteraard van wel, de koper vindt dat dit zijn verdienste is.

Uiteindelijk heeft de ondernemer al lang in zijn hoofd wat de onderneming ‘waard’ is, oftewel wat hij er minimaal
voor wil hebben. Dit is vaak opgebouwd uit jarenlange ervaring in de branche, overnames van en door concurrenten
en het bekende onderbuikgevoel. Dit kan spreekwoordelijk op de achterkant van een sigarendoosje worden bepaald.
Toch is het uiteindelijk de markt die bepaalt.

Bas van der Meij

Reageren? b.vandermeij@abin.nl

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties