Voor Grant Thornton is de branche Bouw en Vastgoed leidend

Voor Grant Thornton is de branche Bouw en Vastgoed leidend Foto: FOTOGRAFIE ASCHWIN SNEL

Als fiscaal econoom volgt Frank Gijzen, brancheleider Bouw en Vastgoed bij Grant Thornton, de huidige ontwikkelingen op de voet. De oplopende rente en inflatie, de grote veranderingen in de retail en op de kantorenmarkt, de noodzaak om bestaand vastgoed te transformeren, om te innoveren en te verduurzamen: het zijn uitdagende tijden voor ondernemers en beleggers. “De branche, met al zijn uitdagingen en kansen, staat voorop”, aldus Frank, “en onze specialistische kennis sluit daar naadloos op aan. De leden van het Bouw en Vastgoed team houden nauwlettend in de gaten wat er speelt, ieder vanuit zijn eigen expertise, en spelen daar vervolgens op in met een toegespitst advies.”  

'Verduurzaming is hét thema van deze tijd'

Niet langer vrijblijvend
“Verduurzaming is niet langer vrijblijvend, maar dwingend”, stelt Frank. “Steeds vaker wordt het als een eis geformuleerd in de opdracht en ook financierders kijken kritisch naar wat ondernemers doen om hun aanpak te verduurzamen. Wie niks doet, ervaart daarvan dus direct de nadelige gevolgen en die financiële pijn is een extra, externe motivatie om de negatieve impact op het milieu te verkleinen. Het is cruciaal om inzicht te krijgen in verbeteringskansen. Gespecialiseerde rapportages over de impact van verduurzamingsmaatregelen zijn daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Als kennis- partner van het Urban Mining Collective ondersteu- nen we de branche in de ambitie om circulair te bouwen. Slooppanden worden oogstpanden, waar bestaande materialen een nieuw leven krijgen als grondstof voor een bouwproject.”

Een branche in beweging
Nog nooit zagen we zoveel gelijktijdige ontwikkelingen die deze branche dwingen tot beweging en verandering. De rente en de inflatie stijgen, het aantal transacties loopt terug en de marktwaarde stagneert of daalt. De bouwvrijstelling en de stikstofuitspraken vragen om flexibiliteit en inventiviteit van ondernemers en beleggers. En dan doemen ook nog relatief nieuwe thema’s op, zoals smart building en het belang van cyber security.

'Wij kunnen ondernemers in de Bouw en Vastgoed pas écht goed adviseren als wij hen door en door kennen'

Gebouwen worden steeds technischer dankzij geavanceerde systemen, maar dat moet dan wel veilig gebeuren. “Om een goede en serieuze gesprekspartner te blijven volgt ons brancheteam alle factoren op de voet. Wij zijn continu in gesprek met bouwers en beleggers over de invloed van al deze veranderingen op hun werkveld. Waar wij kennis missen of kunnen oppoetsen worden opleidingen gevolgd”, vertelt Frank. “Wij kunnen ondernemers in de Bouw en Vastgoed branche pas écht goed adviseren als wij hen door en door kennen.”

Het oude denken overboord
Dat deze markt eerder om een herverdeling en een transformatie van het bestaande vastgoed vraagt dan om nieuwbouw, staat voor Frank als een paal boven water. “Dit geldt niet alleen voor het oplossen van de woningnood. Ook qua verduurzaming knelt het aan alle kanten. Het oude denken over vastgoed moet echt overboord. Transformaties zijn risicovolle trajecten waarvoor veel moet worden doorgerekend. De juridische en fiscale basis moet goed zijn om de haalbaarheid en het toekomstige rendement van een project goed in beeld te krijgen. De jaarrekening, de controle, de belastingen: al die traditionele taken nemen we met een groot verantwoordelijkheidsbesef op ons, maar vergeleken met vroeger kijken we veel meer naar vandaag en morgen, zodat onze klanten duurzaam kunnen ondernemen en beleggen. Het is een buitengewoon interessante tijd die tal van kansen biedt”, aldus Frank. “Door ondernemers en bouwers te ondersteunen met de nodige kennis en expertise kunnen we samen bouwen aan een toekomstbestendige branche.”

WEBINAR
Wil je meer weten over de risico’s en de kansen in tijden van verandering? Bekijk snel alle afgelopen en
toekomstige webinars via Evenementen & webinars | Grant Thornton

GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V.
Maarten Verweij
Partner Accountancy
maarten.verweij@nl.gt.com

Flemingweg 10
2408 AV Alphen aan den Rijn
088 - 676 92 85
www.gt.nl

Maarten: “De Nederlandse economie zit in een spannende periode. Wat gebeurt er in 2023? Welke kant gaat het op? Ik begrijp erg goed dat het een uitdaging is om van alles op de hoogte te blijven. Mijn tip: door in gesprek te blijven met ons heeft u de meest recente en relevante kennis om de juiste keuzes te kunnen maken. We komen uiteraard graag bij u de koffie om onze kennis met u te delen!”


Reacties