Tingit: gemaakt voor het sociaal domein

Tingit: gemaakt voor het sociaal domein Foto: TEKST Martine van Rijn | FOTO'S John Brussel

“Als softwareontwikkelaar bouwen we dagelijks voor onze klanten aan maatwerkoplossingen. Zo’n 9 jaar geleden kwam ik in contact met iemand uit het sociaal domein. Hij schetste de situatie en ik bedacht al snel dat er met een efficiënt regiesysteem veel (tijd)winst behaald zou kunnen worden. Met zo’n systeem zouden meer mensen beter geholpen kunnen worden. En zoiets was er nog niet”, vervolgt Eric. “We zijn een nieuw softwarepakket gaan ontwikkelen, speciaal voor hulpverleners in het sociaal domein: Tingit. Het pakket is bedoeld om het proces van hulpverlening te ondersteunen, zowel bij de dossiervorming als bij de communicatie met de cliënten.

Doordat alle informatie in Tingit op één plek terug te vinden is, komt het ten goede aan de kwaliteit van de data én de rapportage en is ook de effectiviteit van de hulpverlening gemakkelijk te monitoren. Met behulp van de verzamelde data kunnen de cliënten bovendien gemakkelijk van relevante informatie worden voorzien. In eerste instantie hebben we het pakket ontwikkeld vanuit de situatie in de schuldhulpverlening en een sociale werkplaats, maar het pakket is direct zo gebouwd dat het met kleine aanpassingen op maat kan worden gemaakt voor alle hulpverleningsorganisaties in het sociale domein. Uiteraard geheel conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), want iedere organisatie krijgt zijn eigen omgeving en met autorisaties kan gereguleerd worden wie bij welke gegevens kan.”

Meer tijd om mensen te helpen
Zo’n vijf jaar geleden begonnen de eerste klanten met Tingit. Inmiddels wordt het pakket gebruikt door verschillende partijen in het sociaal domein en het blijkt ze inderdaad enorm te helpen. “Hulpverleners geven aan dat ze blij zijn met de automatisering van standaardhandelingen, maar ook met de whatsapp- en chatfunctie binnen Tingit, waardoor ze op een laagdrempelige manier, maar in een veilige omgeving, met hun cliënten kunnen communiceren. Ook zijn dossiers makkelijker overdraagbaar. Al met al kan er met Tingit efficiënter worden gewerkt en blijft er meer tijd beschikbaar voor de daadwerkelijke hulpverlening. Gezien deze positieve ervaringen van de huidige gebruikers, zou het andere partijen ook veel kunnen opleveren. Dat is de reden dat we Tingit graag breder zouden willen uitzetten in het sociaal domein.” Eric benadrukt dat organisaties bij de keuze voor Tingit worden geadviseerd en geholpen bij een geleidelijke, optimale invoer. “Als we met Tingit mogelijkheden creëren waardoor uiteindelijk meer mensen geholpen kunnen worden, werk je aan iets wat er echt toe doet. Dat geeft voldoening. Ik merk dat onze programmeurs heel betrokken zijn bij Tingit.”

De wereld verandert
“Voor hulpverleningsorganisatie geldt dat er tegen- woordig steeds meer cliënten begeleid moeten worden door steeds minder hulpverleners/coaches. Om de toegenomen werkdruk aan te kunnen, zal men de werkwijze moeten aanpassen. Veranderen is noodzakelijk, anders loopt de boel spaak. Tingit is daarbij een optie”, redeneert Meijer. “Ook voor 42 B.V. is het nodige veranderd. Ooit detacheerden wij veel medewerkers op afgebakende projecten. Die markt is door de vele zzp’ers in de branche lastiger geworden. Nu maken wij pakketten die we zelf blijven onderhouden. Dat is een strategische keuze, want het geeft meer continuïteit en dus bestaanszekerheid. Maar het past ook helemaal bij de huidige tijdsgeest: klanten eisen dat je verantwoordelijkheid neemt en blijft nemen voor de producten die je levert en je komt als werkgever tegemoet aan de wens van je medewerkers, die deze manier van werken aantrekkelijker vinden dan detachering. De uitdaging is dat je wél pakketten moet ontwikkelen waar een markt voor is. Wij denken dat we dat met Tingit zeker gedaan hebben.” 

42 B.V. / TINGIT
Blauw-roodlaan 286
2718 SK Zoetermeer
088 - 424 20 42
www.tingit.nl


Reacties

WhatsApp us!