Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV

Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV

Eén van de tijdelijke maatregelen die de overheid vanwege de coronacrisis in voorbereiding heeft, is een tijdelijke wet die de faillissementsrechter de mogelijkheid geeft om een aanvraag van een faillissement aan te houden voor een periode van maximaal twee maanden. De periode kan daarna nog twee keer verlengd worden. Wanneer een onderneming aan die bepaalde vereisten voldoet en dat kan bewijzen, honoreert de rechtbank een verzoek tot maximaal twee maanden uitstel.

In het huidige wetsvoorstel zijn die vereisten:

  • het gebrek aan liquiditeit is uitsluitend of hoofdzakelijk het gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus;
  • voor 15 maart 2020 had de onderneming voldoende liquide middelen om zijn opeisbare schulden te voldoen;
  • daarna is er sprake geweest van een omzetverlies van tenminste 20% ten opzichte van de gemiddelde omzet in de drie voorgaande maanden;
  • er moet vooruitzicht zijn dat na ommekomst van de periode van uitstel, de schuldenaar zijn schuldeisers zal kunnen betalen;
  • en de aanvrager van het faillissement moet niet wezenlijk of onredelijk in zijn belangen worden geschaad

Wanneer de aanhouding wordt toegewezen, kunnen de aanvragers van het faillissement hun vordering in de periode van het uitstel niet opeisen, en ook hun bevoegdheid tot verhaal op goederen die zich in het vermogen van de schuldenaar bevinden, kan door de rechter geschorst worden.

De wet beschermt de ondernemingen die als gevolg van corona in financieel zwaar weer verkeren. Zodra de wet in werking is getreden is het bij een faillissementsverzoek voor deze ondernemers van eminent belang dat de rechter voldoende geïnformeerd wordt over de voorgenoemde punten. Daarmee kan de schuldenaar een faillissement te voorkomen.

Beroep tegen de uitspraak is niet mogelijk.

Het is nog niet bekend wanneer deze wet in werking treedt, maar dat zal gezien het doel niet lang op zich laten wachten.

Wees voorbereid als deze situatie mogelijk van toepassing kan worden. Onze specialisten in het faillissementsrecht begeleiden uw onderneming graag naar het voorkomen van een faillissement. Neem voor meer informatie contact op via 072-5744409.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties