The future is here. Let’s go!

The future is here. Let’s go!

Onze minister van Financiën sprak in de vorige week gepresenteerde Miljoenennota de volgende verwachting uit: “Op termijn veranderen nieuwe technologieën onze manier van werken en de wijze waarop wij met elkaar ons geld verdienen.” Deze verwachting roept vragen op.

Uit de Miljoenennota blijkt dat op verschillende knelpunten extra wordt geïnvesteerd. Voor onder meer defensie, jeugdhulp, asiel en migratie en de woningmarkt wordt extra budget vrijgemaakt. Echter mis ik (wederom) in de Miljoenennota extra budget voor een bijdrage aan voorgaande verwachting van minister Hoekstra. Technologie gaat de wereld veranderen, zo verwacht hij. Die stelling kan ik alleen maar onderschrijven. Maar hoe gaat Nederland daar dan op inspelen en hoe gaat Nederland dit faciliteren? Een concreet plan van aanpak ontbreekt.

Over de verwachting van de minister staat in de Miljoenennota: “Om Nederland voor te bereiden op deze ontwikkelingen, onderzoekt het kabinet mogelijkheden om verder te investeren in kennisontwikkeling, research & development, innovatie en infrastructuur.” Nederland onderzoekt dus de mogelijkheden.

IS NEDERLAND ZICH VOLDOENDE BEWUST VAN ONZE POSITIE OP TECHNOLOGIEGEBIED?
De Miljoenennota vervolgt: “Technologie is een belangrijke drijver van de economische groei, en dat geldt zeker voor doorbraaktechnologieën zoals in het verleden de stoommachine en ICT zijn geweest.” Vergelijkt het kabinet hier de ontwikkelingen van de stoommachine nu daadwerkelijk met de ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie, big data en/of 5G?

Nederland staat hoog in de wereldwijde startup-klassementen. De ambitie is - zo heeft ook Prins Constantijn onderstreept - om het nummer 1 startup-land van Europa te worden. Met unicorns zoals Adyen, Tom-Tom en Booking als voorbeeld, in combinatie met tech kennishubs in bijvoorbeeld Amsterdam, Delft en Eindhoven, heeft Nederland goud in handen. Echter moeten de mogelijkheden om deze positie verder uit te bouwen niet langer worden onderzocht, maar er moet ook daadwerkelijk worden geacteerd.

HOE GAAN WE DIT REALISEREN?
Het Nederlandse ecosysteem op tech gebied moet concreet worden gestimuleerd, gefaciliteerd en verder worden ontwikkeld.
Het gat met grootmachten zoals China en de Verenigde staten kan nog worden gedicht. Wel zijn deze grootmachten de onderzoeksfase - waar Nederland op basis van de Miljoenennota nog in lijkt te verkeren - al lang voorbij. Tech talent dreigt naar het buitenland te worden getrokken. Er moet een aanzienlijk budget en een concreet plan komen om de achtervolging in te zetten in samenwerking met de startups en fiscale-ups vanuit de knowhow die Nederland rijk is.

De slogan “The future is exciting. Ready?” is bekend. Het is nu tijd voor: The future is here. Let’s go!

Rens Goudsmit Advocaat bij TeekensKarstens advocaten notarissen Rens staat ondernemingen, waaronder start-ups en scale-ups, bij met IE-, IT- en Privacy- vraagstukken. Hij geeft leiding aan het sectorteam Tech.

 


Reacties