Sluiting blijft van kracht tot en met 28 april

Sluiting blijft van kracht tot en met 28 april

Als gevolg van de verlenging van de huidige maatregelen heeft de directie van MareGroep besloten de tijdelijke sluiting ook te handhaven tot en met dinsdag 28 april. We doen dit omdat de gezondheid van onze medewerkers het allerbelangrijkste is!

Niet alles staat stil
Verschillende werkzaamheden gaan wel door zoals bij Post, Schoonmaak, zwerfvuil, detachering (deels), staf- en kantoor. Sommige werkzaamheden kunnen vanuit huis doorgaan en sommige werkzaamheden zijn cruciaal en lopen, in aangepaste vorm, door. Denk hierbij aan postbezorging, schoonmaak en het opruimen van zwerfvuil.

Hoe nu verder?
De vraag is of na 28 april de maatregelen versoepeld kunnen worden. Pas dan is er weer een mogelijkheid om te kijken of en hoe er weer gestart kan worden met werkzaamheden die nu stil liggen. Hierover komt tussen 21 en 28 april meer informatie, ook via deze MareGroep nieuwsbrief.
 
Psychische problemen
Voor sommige medewerkers is het hebben van een dagritme cruciaal. Het wegvallen van het werk en de gevolgen ervan, hebben dan ook onze aandacht.
Er is veelvuldig contact onderling, via een besloten Facebook groep. Leidinggevenden hebben persoonlijk telefonisch contact en houden alles nauwlettend in de gaten. Ook delen we tips voor dagbesteding thuis. Wanneer de situatie echter zorgelijk wordt, nemen we onze verantwoordelijkheid en kijken we samen met de medewerker en leidinggevende of er een oplossing te vinden is. 

Bereikbaarheid en informatie
vragenovercorona@maregroep.nl    

Help mee!
Blijf je goed houden aan de maatregelen vanuit het RIVM. Ook in de weekenden, tijdens Pasen en als het mooi weer is. Want alleen samen krijgen we corona onder controle en kunnen we straks weer starten! En blijf vooral gezond.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties