Onderverzekerd? Pas op!

Onderverzekerd? Pas op!

Tekorten in materiaal en personeel en de hoge inflatie: ieder bedrijf krijgt er mee te maken. Wat vaak niet bekend is, is dat deze ontwikkelingen ook van invloed zijn op de dekking van de zakelijke verzekeringen. Menno Sombroek, manager zakelijke markt bij VMD Koster, legt uit dat het risico van onderverzekering op de loer ligt.

“Bij ons advies over verzekeringen kijken wij verder dan alleen het moment van afsluiten. Wij willen dat de dekking ook in de toekomst goed aansluit bij de risico’s die verzekerd worden. Garantie tegen onderverzekering is daarbij een belangrijke voorwaarde. Zonder deze garantie bestaat - zeker in deze tijd - het risico dat het verzekerde bedrag te laag is, waardoor bij schade slechts een deel wordt uitgekeerd.”

Onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering is typische verzekeringstaal, maar Menno kan het helder vertalen: “Dit betekent dat de verzekeraar bij schade niet kijkt of het verzekerde bedrag nog gelijk is aan de werkelijke waarde. Deze garantie verkrijg je door aan de eisen van de verzekeraar te voldoen. Voor zakelijke verzekeringen is veelal een taxatie vereist.”

“Bij verzekeringen is de hoogte van de schade- vergoeding afhankelijk van het verzekerde bedrag ten opzichte van de werkelijke waarde”, vervolgt Menno. “Hoe dat in de praktijk werkt? Stel, je bedrijfsgebouw is verzekerd voor € 400.000. De herbouwwaarde bedraagt op het moment van de schade € 800.000. Het verzekerde bedrag is dan slechts 50% van de herbouwwaarde. Bij schade krijg je dan ook maar 50% van het schadebedrag uitgekeerd. Ook als de schade lager is dan het verzekerde bedrag. Bij een schade van € 50.000 is de uitkering dan maximaal € 25.000. Die garantie is dus veel waard!”

Nu extra belang voor een update
“Het vervelende van onderverzekering is dat je daar vaak pas achter komt wanneer het te laat is: er is schade en er komt geen volledige uitkering. Door het tussentijds verhogen van verzekerde bedragen noodzakelijk. De kosten voor schade repareren of herstellen lopen namelijk op. Als je een te laag verzekerd bedrag hebt en geen garantie tegen onderverzekering, betekent dit dat je een deel van de schade zelf moet betalen.”

Menno sluit af met een advies: “Twijfel je of er sprake is van onderverzekering? Neem contact op met je adviseur. Samen zorg je ervoor dat de dekking van jouw verzekeringen goed aansluit bij de risico’s. En dat dit ook in de toekomst zo blijft.”

VMD KOSTER
Baronie 60-66
2404 XG Alphen aan den Rijn
0172
– 61 11 16
info@vmdkoster.nl
www.vmdkoster.nl

 

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties