Ondernemen is topsport

Ondernemen is topsport

Is er al eens goed nagedacht over de gevolgen van ondernemen voor de familie?

Een topsporter beoefent de sport nooit alleen. Er is altijd een team om de sporter heen van trainers en adviseurs, en ook familie is een belangrijke factor. Voor een ondernemer is dit niet anders. Een ondernemer heeft ook zijn eigen team om zich heen. Zakelijk gezien zijn dit bijvoorbeeld werknemers en adviseurs. En net als bij topsport speelt ook bij ondernemen de familie vaak een belangrijke rol.

Helaas worden de gevolgen van ondernemen op en voor de familie nogal eens onderbelicht. In veel gevallen denkt de ondernemer er wel aan dat en in hoeverre er een inkomensstroom moet zijn om zichzelf en directe familie (het gezin) te onderhouden. Vaak wordt ook nog wel nagedacht over wat er gebeurt als de ondernemer arbeidsongeschikt raakt en wordt dat risico bijvoorbeeld afgedekt door een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De ervaring leert echter dat veel minder of te laat wordt gedacht aan pensioeninkomen, een bedrijfsovername binnen of buiten de familie of bijvoorbeeld de gevolgen van overlijden van de ondernemer.

Mijn advies aan iedere ondernemer is dan ook om af en toe even de waan van de dag los te laten en de onderneming vanuit de helikopterview te bekijken. Daarbij zou aandacht moeten worden besteed aan de wensen die de ondernemer zelf heeft als het gaat om pensioen, bedrijfsovername en gevolgen bij overlijden. Concrete vragen zijn dan onder andere: op welke leeftijd denkt een ondernemer te stoppen? Wie kan dan het bedrijf overnemen? Het bedrijf binnen de familie houden of verkoop aan derden? Wie kan besluiten nemen bij ontsteltenis van ondernemer? Naast de wensen van de ondernemer zelf zou ook aandacht moeten worden besteed aan de wensen van de familie. Concrete vragen zijn dan; is er iemand in de familie die het bedrijf wil overnemen? Is er iemand in de familie die capabel is om het bedrijf over te nemen? Is er voldoende inkomen bij overlijden?

Vervolgens is het raadzaam om antwoord op al die vragen voor de duidelijkheid vast te leggen in officiële documenten, denk daarbij onder andere aan familiestatuut, statuten BV, aandeelhoudersovereenkomst en testament. Tot slot zouden deze documenten zo af een toe weer moeten worden vernieuwd. Op deze manier zijn en blijven de gevolgen van ondernemen voor de familie duidelijk.

MEER WETEN?
Van Velzen accountants en adviseurs
www.aangenamekennis.nl

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

WhatsApp us!