Nu even echt in de spiegel!

Nu even echt in de spiegel!

Robert M, Geert W. en Bram M.

Al weer het einde van 2012! De tijd gaat steeds sneller. Mag ik in december even uitrusten? Met een witte Kerst? Even gas terug, tijd voor elkaar. En even terugkijken, zaken in perspectief plaatsen. Belangrijke momenten herbeleven en
de onzin definitief deleten.  Met de Top 2000 als muzikale begeleiding. Ik kijk ook even met u terug op mijn columns in 2011 en 2012.   

Mijn columns leiden regelmatig tot reacties. Daar prijs ik me gelukkig mee. Kennelijk lukt het om u een spiegel voor te houden. Maar hoe staat het nu met de onderwerpen, die toen een hype waren?


Robert M, Geert W. en Bram M.

Robert M. is na een zorgvuldig strafproces veroordeeld. Er is naar de ouders van de slachtoffers geluisterd. Er loopt een beroep. Uit eigen belang wil Robert M. toch meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Maar hij zal nooit veranderen of echt berouw kunnen tonen. En het beroep zal hem niet helpen. Geert W. is door zijn zwijgende opstelling in een proces over de vrijheid van meningsuiting behoorlijk door de mand gevallen. Daarna is het verder bergafwaarts gegaan door zijn ongeloofwaardige opstelling t.o.v. het kabinet Rutte en zijn dictatoriale
leiderschap van de PVV. En wat te denken van de escapades van mr. Moszkowics? Of moet ik het over Bram M. hebben? Hij heeft zelf gekozen voor constante aanwezigheid in de media en vraagt te pas en te onpas aandacht voor zijn eigen gelijk of dat van cliënten. Dan moet hij niet zeuren als diezelfde media hem met pek en veren
besmeuren omdat hij de regels langdurig en grootschalig heeft overtreden. Er schijnt zelfs een TV-serie over de advocatenfamilie M. te komen. Wat een drama! Wordt vast vervolgd in 2013.  


Laura D., curatoren en Lance A.

De column over het zeilmeisje heeft me heuse hatemail opgeleverd. Beetje ongenuanceerd. Ik geef slechts een prikkelende mening om discussie uit te lokken. Dat is dus gelukt. Verder blijft dat zogenaamde record een farce. En zijn Laura D. en haar vader nu gelukkiger na die wereldreis? Ik vrees van niet. De column over de curatoren heeft helaas alleen maar reacties van herkenning opgeleverd. En Lance A. is inmiddels nog verder gevallen. Een mailer vond dit geen juridisch onderwerp. Maar in onze maatschappij heeft alles juridische raakvlakken. Het gaat om recht en onrecht, eerlijkheid en bedrog, gelijk hebben en gelijk krijgen. Is wat wij zien en geloven ook de werkelijkheid? En meer materieel: veel bedrijven en organisaties overwegen om geld terug te vorderen van Lance A.? Allemaal
juridisch en niet eenvoudig! Lance A. is een moderne bedrieger, die kon weten dat hem naast schande ook strafrechtelijke consequenties en schadeclaims zouden kunnen treffen. Geen medelijden.  

Ik wens u een rustige kerst met veel gezelligheid en reflectie toe. In 2013 gaan we er weer voor!


mr. Peter W.M. Steenbergen


Reacties