Nieuwe rol bij financiering voor van Velzen accountants & adviseurs

Nieuwe rol bij financiering voor van Velzen accountants & adviseurs

Al sinds jaar en dag houdt van Velzen accountants & adviseurs zich bezig met financieringsaanvragen voor haar klanten. In het verleden altijd in een reactieve rol. “Op het moment dat zoiets speelde, namen wij contact op met de bank. Tegenwoordig hebben wij een andere rol”, vertelt Rob Batenburg, partner en accountant bij het in Warmond gevestigde van Velzen accountants & adviseurs.

Banken laten het MKB steeds meer los. Via een portal van de bank wordt een financieringsaanvraag ingediend en aan de hand van een algoritme wordt bepaald of de bank daarmee instemt of niet. In het verleden kwam de accountmanager van de bank in beeld om de financiering vorm te geven. Tegenwoordig is alleen bancaire financiering steeds moeilijker te verkrijgen en worden ondernemers gedwongen via meer partijen gestapeld te financieren.

MKB-kredietcoach
Door het terugtrekken van het lokale accountmanagement bij de grootbanken, is die rol nu weggelegd voor van Velzen accountants & adviseurs. “Wij hebben er bewust voor gekozen om hier een specialiteit van te maken”, geeft Rob aan. In de afgelopen maanden heeft hij de opleiding tot MKB-kredietcoach gevolgd. Halverwege dit jaar komt er ook een keurmerk en wil het kantoor zich als gecertificeerd financieringsadviseur in de markt zetten.

Werkwijze
Hypotheken, werkkapitaalfinanciering, leasing; alles wordt in het advies met betrekking tot een financieringsaanvraag meegenomen. “We bieden hulp bij het maken van een businessplan, maken prognoses, presenteren cijfers, geven een onderbouwing en uiteindelijk volgt de financieringsaanvraag”, legt Rob uit. Doordat de ondernemer zijn vraag neerlegt bij een onafhankelijke kredietcoach, kan een businessplan en financieringsaanvraag bij meerdere partijen via een portal worden ingediend. “Dan kun je beter vergelijken of je een concurrerende aanbieding hebt gekregen en kunnen meerdere financieringsvormen gestapeld worden”, geeft Rob als een van de voordelen te kennen.

Voor alle ondernemers
Het helpen bij een financieringsaanvraag is niet alleen weggelegd voor ondernemers die al bij van Velzen accountants & adviseurs komen voor hun jaarrekening, fiscaal advies of salarisadministratie. Ook ondernemers die nog geen klant zijn, kunnen voor een financieringsadvies bij van Velzen accountants & adviseurs terecht. Kijk voor meer informatie op www.vanvelzenaa.nl.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties