Niet slapen maar een regionale visie ontwikkelen

Niet slapen maar een regionale visie ontwikkelen

Het kan je niet ontgaan. Sla een krant open, volg de Leidse sociale media, praat met betrokkenen.In alle geledingen van de stad –ondernemers, sportbestuurders en buurtverenigingen– is er grote ontevredenheid over het gedrag van de gemeente. Dikke doorn in het oog zijn de schijnparticipatie en het niet nakomen van afspraken. Tegen de achtergrond van deze praktijken klinkt de slogan van dit college erg ongepast: 'Samen maken we de stad'.

Ondernemers buitenspel gezet
Samen? En wat voor een stad? Een slaapstad als het aan dit college ligt. Of in de terminologie van Aart van Bochove a hollow city. Werkelijk alles moet wijken voor woningbouw. Bedrijventerreinen, worden omgekat naar woongebieden; uiteraard met uitzondering van het paradepaard Leiden Bio Science Park. Maar reguliere Leidse ondernemers op bedrijventerreinen worden buitenspel gezet als storende factoren. Wegwezen. Zonder uitzicht op goede vervangende ruimte in de stad.

Gevaarlijke kettingreactie
Ondertussen krijgen vastgoedpartijen en ontwikkelaars ruim baan. Ze spelen machtsspelletjes om hun portefeuilles te verrijken. Verschillende bedrijven die al decennia in Leiden actief zijn, zijn de dupe. En onze wethouder economie? Die komt niet echt op voor de belangen van ondernemers in onze stad. Een economische visie ontbreekt. Als bedrijven systematisch de stad worden uitgedrukt, dan volgt een negatieve kettingreactie. Economische vitaliteit gaat verloren. Net als werkgelegenheid. Sportclubs komen in nood. De diversiteit verdwijnt uit de stad. Kan dit dan niet anders?

Eén sterke regiogemeente
Ja, het kan wel anders: zodra de regionale dynamiek van Leiden bestuurlijk ook regionaal wordt aangepakt. Zaken die intergemeentelijk verknoopt zijn, verdienen één overkoepelende visie en regie. Economische vitaliteit, bedrijventerreinen, bereikbaarheid en mobiliteit, woningbouw, sport en verduurzaming, alles hangt samen. Dus niet langer navelstaren binnen achterhaalde gemeentegrenzen. Het is 2020.

De focus moet weg van de lokale eigen belangen en gevoeligheden. Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Leiden en zelfs Katwijk moeten samen één administratieve gemeente worden. Met een centrale bestuurlijke slagvaardigheid.

Steun de beweging
Om dit te kunnen realiseren, moet de Provincie het initiatief nemen tot een voorstel in de Tweede Kamer. Dit ondanks de weerstand van bepaalde politieke partijen, die bang zijn voor hun toekomstige machtspositie. Bij een groeiend aantal mensen met invloed leeft het streven naar een sterke regiogemeente. Dit denkproces willen we versnellen. Om te beginnen met het gezamenlijk ontwikkelen van één regionale economische visie. Wil je daaraan ook bijdragen? Stuur mij vandaag nog een mailtje: ramses@hvdz.nl

Ramses Braakman is eigenaar van Hart Voor De Zaak.

 


Reacties