Niet de methode maar het resultaat staat centraal

Niet de methode maar het resultaat staat centraal

Of het nu slecht gaat met ons bedrijf of juist heel goed, er is altijd de wens om te verbeteren. Of het is meer dan ooit noodzakelijk of (eindelijk) komt er weer ruimte voor dergelijke initiatieven. Maar hoe pak je dat nu aan?

De meest succesvolle aanpak van de laatste jaren is de zogenoemde Lean Six Sigma verbeteraanpak. Een zeer complete aanpak, die door veel organisaties op verschillende manieren wordt ingezet om succesvol verbeteringen in de organisatie te realiseren. Wat is deze aanpak in vogelvlucht?

De Lean Six Sigma methode volgt de wereldwijd gehanteerde DMAIC aanpak. De DMAIC letters staan voor verschillende fasen in de projectaanpak:

D            = Define of Definitiefase

M           = Measure of Meetfase

A            = Analyze of Analysefase

I              = Improve of Verbeterfase

C            = Control of Borgingsfase

In de Definitiefase beantwoorden we de vraag: wat is nu eigenlijk het probleem? Waar zit mogelijk pijn? Of waar zien we verdere mogelijkheden ons te verbeteren? Het kan over van alles gaan; van meer omzet tot lagere kosten. Wat wordt ons doel?

Meten is noodzakelijk om vast te stellen hoe groot ons probleem nu eigenlijk is? In enkele gevallen is de benodigde informatie reeds beschikbaar. In de meeste gevallen zullen we echter met een zogenoemde nulmeting ons startpunt moeten kwantificeren.

Als de geplande verbetering de moeite waard lijkt, gaan we in de Analysefase op zoek naar de hoofdoorzaken voor een achterblijvende prestatie. Er bestaat een groot aantal Lean en Six Sigma instrumenten om vast te stellen wat deze oorzaken zijn? We bestuderen onderliggende processen en gebruiken statistische analyses om sneller tot betere resultaten te komen.

Om te Verbeteren gebruiken we creativiteitstechnieken om mogelijke oplossingen te bedenken. Als je het de medewerkers vraagt, antwoorden er veel dat ze niet creatief zijn. Gegeven de kans blijkt  echter iedereen creatief. Door medewerkers actief te betrekken en een paar nieuwe dingen te leren, blijken de mogelijkheden enorm. In aanvulling biedt het Lean instrumentarium 150 jaar toegepaste ervaring met bestaande oplossingen. Als het bij andere organisaties werkt, zou het dan ook niet bij u kunnen werken?

In de afsluitende fase willen wij de verbeterde prestatie Borgen. Hoe kunnen we voorkomen dat we terugvallen naar het prestatieniveau van voor de verandering? Wederom blijkt dat eenvoudige tools dat verschil helpen maken.

Werkt de methode altijd? Nee. Zoals met alles moet er sprake zijn van een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat we de oplossing nog niet kennen. Denkt u de oplossing al te weten, maak er dan gelijk een just-do-it project van. Verder helpt het als het project in 10-12 weken kan worden afgerond. Dat houdt de betrokkenheid hoog en vergroot de succeskans.

Kan iedereen het? Ja. Je moet alleen in kennis en kunde willen investeren. Momenteel werken wij in een afvalverwerkend bedrijf met machinisten en operators, die zelf de “downtime” van hun sorteerlijnen verminderen. Ze leveren prachtig resultaat en hebben er lol in.  

Wat wordt uw volgende stap?


Reacties