Meten overheidsinstanties met twee maten?

Meten overheidsinstanties met twee maten?

Belasting betalen is noodzakelijk, uiteindelijk krijgen wij er ook het nodige voor terug. Van belang is wel dat het eerlijk gebeurt, dus heffing en inning van belastingen gebaseerd is op deugdelijke wetgeving. Een wirwar aan regels maakt de uitvoerbaarheid van wetgeving echter onmogelijk. Gevolg: Tegenstrijdige beslissingen die neigen naar willekeur. Het risico is dus groot dat er met twee maten wordt gemeten.

Het meten met twee maten zien we steeds meer de samenleving in sluipen. Hoe is het toch mogelijk dat een Officier Van Justitie (OvJ) een nevenfunctie bekleedt bij een gesubsidieerde organisatie (KOZP). Je zal als nuchtere Fries maar voor het hekje staan en van het Sinterklaasfeest houden. Dan mag deze OvJ een oordeel vellen. Zal de beslissing volstrekt neutraal zijn (sic!). De OvJ moet bij het schrijven van het vonnis woordkunstenaar zijn?

Nog een voorbeeld: Stuur eens een belasting- aangifte te laat in. De boete is crimineel hoog. Maar laat een overheidsinstantie een termijn verlopen, dan staan daar niet of nauwelijks sancties op. Behalve de COA-ambtenaren, daar verlopen termijnen als sneeuw voor de zon maar krijgen de belanghebbenden flinke schadevergoedingen. Op kosten van... (luilekkerland). Kan iemand uitleg even?

Tsja, meten met twee maten. Gaat dat wel goed in dit land? Begrijpt het linkse pluche niet dat je eerst geld moet verdienen voordat je het kunt uitgeven. Waarschuwingen uit de fiscale wetenschap (”eerlijk belasting heffen”) , dat het voorstel van GroenLinks (multinationals wegjagen) rampzalig is voor ons vestigingsklimaat, worden in de wind geslagen.

Het grote aantal ZZP-ers baart ”links” zorgen, maar is toch echt een gevolg van het perverse stelsel van sociale zekerheid? Onbetaalbaar voor een kleine werkgever.

Er is een leger aan ambtenaren nodig voor toeslagen, subsidies, beschikkingen, scheefwonen, etcetera. En daar is ook nog eens een leger aan controleurs voor nodig? En wie betaalt hen?
Oh ja, subsidies. Als we nu eens belasting innen op basis van draagkracht, voorzichtigheid, eenvoud en realisatie, (heffen op milieu, grondstoffen en consumptie). Zou dit niet veel eerlijker zijn dan torenhoge heffingen die deels worden gecompenseerd met bureaucratisch verleende subsidies en het idiote toeslagencircus.
Beloon werken eens!

NAHV Accountans / Ovendo Belastingadvies B.V / Tidak Administratiekantoor BV. Jan Willem van de Stouwe, alleenstaand, dochter van 14 jaar en woonachtig in Alphen aan den Rijn. Sinds begin jaren ‘90 werkzaam in de fiscale adviespraktijk.

 


Reacties