Met een integrale aanpak op weg naar duurzaam vastgoed

Met een integrale aanpak op weg naar duurzaam vastgoed Foto: BYMIP

Zowel het milieu, de maatschappij als de nieuwe wet- en regelgeving vragen om verduurzaming van het bestaande vastgoed. Verduurzaming betreft hierbij niet slechts het verhogen van de isolatiewaarden, het plaatsen van zonnepanelen of de toepassing van warmtepompen, maar ook de flexibiliteit en aansluiting van het gebouw op de wensen van de gebruiker. Duurzaam vastgoed is toekomstbestendig, omdat het zowel geschikt is voor de gebruikers en hun wensen hier en nu, als ook voor de gebruikers en hun wensen van later.  

Architecten Mike de Bruijn en Fleur Melchers, werkzaam bij Bloemen Architecten, vertellen over hun rol in het maken van de duurzaamheids- strategie voor een van hun opdrachtgevers, Duijvelaar Pompen. “Duurzaamheid speelt een grote, zo niet de belangrijkste, rol in al onze projecten”, vertelt Mike. “Momenteel zijn we al enige tijd bezig met het bedrijfspand van Duijvelaar Pompen aan de Kalkovenweg te Alphen aan den Rijn. Zo hebben we onder andere een plan gemaakt voor het interieur, is nagedacht over een nieuwe kantoorindeling, hebben we een goed-geïsoleerde gevel ontworpen en denken we mee over een duurzaam installatiesysteem. Op deze manier voldoet het gebouw straks aan energielabel A, sluit het aan bij vernieuwde werkvormen én is het voorzien van een esthetische upgrade.”

Werknemers
Een toekomstbestendige onderneming is een aantrekkelijke werkgever voor werknemers. “Duijvelaar Pompen wenst een duurzaam en energiezuinig bedrijfspand met een gezond binnenklimaat. Omdat er dankzij de coronaperiode een nieuwe werkmethode met flexwerkplekken en gedeeltelijk thuiswerken is ontstaan, hebben we ook nagedacht over een nieuwe, efficiënte kantoorindeling”, aldus Mike. “Zo ontstaat er niet alleen een prettige en geschikte werkplek die bijdraagt aan de gezondheid van de werknemers, maar wordt met het duurzame bedrijfspand ook de wereld een beetje beter gemaakt”, vult Fleur aan.

Energielabel
Niet alleen de maatschappij vraagt om een duurzaamheidsstrategie. Ook vanuit de wet- en regelgeving worden eisen gesteld aan het verduurzamen van bestaand vastgoed. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren voldoen aan energielabel C. Deze eis vormt eigenlijk een soort tussenstap in het proces om alle panden in 2030 minimaal te laten voldoen aan energielabel A. Mike en Fleur vertellen: “We hebben voor Duijvelaar Pompen een duurzaamheidsstrategie ontworpen waardoor het bedrijfspand door middel van gevel- en dakisolatie, HR++ glas, een nieuw verwarmings- en koelsysteem en een duurzaam verlichtingsplan straks direct voldoet aan energielabel A. Bovendien komt er een inventief luchtbehandelingssysteem naar aanleiding van het Programma van Eisen Gezonde Kantoren uit 2018. Het pand van Duijvelaar Pompen zal hierdoor zowel energiezuinig als ook gezond, comfortabel en productiviteitbevorderend zijn.”

Uitvoering
Fleur: “We helpen met ons bureau graag in het maken van een keuze tussen de vele verschillende duurzaamheidsmaatregelen die voor een bedrijfs- pand mogelijk zijn. Het werken in bouwteamverband heeft daarbij de voorkeur, zodat de verschillende partijen, zoals opdrachtgever, architect, aannemer en overige adviseurs en bouwpartners, gezamenlijk tot een geschikte duurzaamheidsstrategie kunnen komen. In dit samenwerkingsverband kunnen partijen elkaar versterken, helpen en van elkaar leren.” Mike geeft aan dat Bloemen Architecten naast ontwerpvaardigheden ook over technische kennis beschikt. “Daarmee zorgen we ervoor dat het ontwerp in stand blijft, en de esthetische uitgangspunten niet verloren gaan tijdens de uitwerking van het ontwerp en uitvoering van de bouw. We zijn op deze manier in staat om de verschillende technische aspecten samen te voegen met de esthetische wensen, het overzicht te behouden en de opdrachtgever hierin te adviseren.”

Doel
Uiteindelijk is het doel om tot één integrale oplossing te komen, waarbij techniek en ontwerp samengaan. “We bieden oplossingen voor de huidige duurzaamheidsproblemen, maar denken ook na over mogelijke uitdagingen in de toekomst”, vertelt Mike. “Zo kan alvast geïnvesteerd worden in het constructief voorbereiden van het bedrijfspand op het plaatsen van zonnepanelen, een sedumdak of een extra verdieping. Ook dat zorgt ervoor dat een bedrijfspand duurzaam en toekomstbestendig is”, legt Fleur uit. Kortom, de huidige energietransitie, duurzaam- heidswensen en -eisen en een opkomst van nieuwe werkvormen vragen om een verandering van het huidige vastgoed. “Bloemen Architecten helpt u graag bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie, zodat uw bedrijfspand net als Duijvelaar Pompen zowel energetisch als esthetisch kan worden voorzien van een upgrade”, concluderen Mike en Fleur.

BLOEMEN ARCHITECTEN
Eikenlaan 20
2404 BR Alphen aan den Rijn
0172 - 49 23 87

info@bloemen-architecten.nl

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties