Met data-analyse bestaand vastgoed verduurzamen

Met data-analyse bestaand vastgoed verduurzamen

Met vastberaden ambitie zet familiebedrijf Hoorne Vastgoed in Uitgeest data-analyse in om de komende jaren een forse verduurzamingsslag te maken in de bestaande vastgoedportefeuille. Daarmee houdt de vastgoedontwikkelaar en –belegger zich meer dan ooit met compleet andere zaken bezig dan puur de vastgoedhandel. Paul van der Eng, algemeen directeur, is daarover enthousiast: “Het thema raakt onze business op verschillende vlakken, dat maakt het ontzettend interessant. Ik krijg er letterlijk energie van als ik zie dat onze inspanningen een bijdrage leveren aan gezondere leefomgevingen.”

'Een tien halen is niet het heilige doel. Met zuivere intenties het proces aangaan, dat is waar dit vooral over gaat.'

Gemotiveerd door de Paris Proof norm, de ambitie van het Deltaplan Duurzame Renovatie om het energieverbruik van de gebouwde omgeving in 2040 gemiddeld met twee derde te verlagen, ontwikkelde Hoorne een digitaal dashboard. “Om bestaand vastgoed te verduurzamen, moet je eerst weten wat de huidige status is,” legt Arno Bakker uit. Arno is controller en met 15 jaren dienstverband de langstzittende bij Hoorne. “Met het dashboard doen we een nulmeting. We verzamelen, in samenwerking met onze huurders, alle gegevens met betrekking tot energieverbruik (gas en elektra) in onze gebouwen. Die getallen zetten we af tegen de opbrengsten van PV-panelen die we de afgelopen jaren al hebben geplaatst. Vervolgens rolt daar een resultaat uit dat iets zegt over het gat tussen nu en de gewenste conditie. Dit doen we overigens niet alleen, maar met verschillende partners die ons hierin ondersteunen. Op dit moment voldoet 1 object aan de norm. Flink wat werk aan de winkel nog dus. Het is, in deze onderzoeksfase, vooral de uitdaging om een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen huurder en verhuurder te bewerkstelligen en te komen tot meer openheid tussen beide partijen.”

Uitdagende, duurzame reis
Hoorne investeert in met name buurtcentra met winkel- en wooncombinaties in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Met wel 750 verhuurbare eenheden staat het familiebedrijf aan de vooravond van een uitdagende, duurzame reis. Paul: “We focussen ons in eerste instantie op de grotere verhuureenheden, zoals de supermarkten van Vomar, ons zusterbedrijf. Puur vanwege gedeelde duurzame aspiraties en de mate van impact. De laatste 20% zal het lastigst zijn, omdat die de kleinere retailers betreft die – nu nog – minder het belang van een samenwerking inzien.” Desalniettemin gelooft Paul erin dat er op den duur een evenwichtiger samenspel ontstaat tussen huurder en verhuurder. Actieve betrokkenheid bij een object draagt daar ongetwijfeld aan bij. Paul: “Wij kennen onze huurders nagenoeg allemaal. Dat resulteert in langjarige, duurzame relaties met onze huurders en partners. Sommige winkelcentra die we bezitten vormen vaak al decennialang het hart van de wijk. Dus zelfs al concurreert offline shoppen met online, wij geloven dat het sociale karakter van een supermarktcentrum een belangrijk maatschappelijk doel heeft. En we zien het als onze verantwoordelijkheid om de relevantie binnen dat domein te waarborgen.”

20.000 PV-panelen
Hoewel er voor de komende jaren behoorlijk budget is gereserveerd voor verduurzaming, is het topic al jaren een belangrijk speerpunt voor Hoorne. Arno: “In 2016 zijn we al begonnen met het leggen van de eerste zonnepanelen en de teller staat op dit moment op 15.000 stuks. Dat is al flink wat. We verwachten dit jaar nog richting de 20.000 panelen te gaan.” Paul benadrukt daarbij de relevantie van de huidige inventarisatie. “Op basis van de verzamelde data bepalen we straks welke verduurzamingsmaatregelen we verder nog kunnen treffen om het energieverbruik te drukken. We zoeken dat bijvoorbeeld in de schil van een gebouw, dus we kijken of er dak- of gevelisolatie nodig is, en we onderzoeken of en in hoeverre daken over voldoende draagkracht beschikken om (meer) zonnepanelen te dragen en per saldo bij te dragen aan het behalen van de norm in 2040.” Of en in welke mate het Hoorne Vastgoed lukt de Paris Proof norm te benaderen is nog maar de vraag. “Een tien halen zal heel moeilijk zijn. We vinden het belangrijker dat we dit proces met zuivere intenties aangaan en dat onze inspanningen en die van onze huurders en partners uiteindelijk een bijdrage leveren aan het grotere geheel. Dat is waar dit vooral over gaat,” vindt Paul.

HOORNE VASTGOED
Loet 2 | 1911 BR Uitgeest
0251 - 66 22 80 | info@hoornevastgoed.nl
www.hoornevastgoed.nl


Reacties

WhatsApp us!