Massaal bezwaar tegen heffing in box 3!

Massaal bezwaar tegen heffing in box 3!

Mr. Johan van Steijn RB FFP

In juni 2013 heb ik in mijn column “Science fiction” al gesproken over het onrecht van de heffing in box 3. Toen lag de spaarrente nog op een niveau van 2%. Inmiddels is dat bij veel banken zelfs al gedaald tot onder de 1%.

De fiscus gaat bij het heffen van de belasting in box 3 nog steeds uit van een rendement van 4%! Dit ondanks een indertijd uitgebracht onderzoekrapport waarin werd aanbevolen het percentage te verlagen naar een reëler (meer gemiddeld) renteniveau van de afgelopen vijf jaar.

De Hoge Raad heeft de belastingdienst later ook nog goedkeuring gegeven om met dit stelsel door te gaan! Enkel voegde de Hoge Raad daaraan toe dat het stelsel wel onredelijk wordt als het veronderstelde rendement voor een lange reeks van jaren niet meer haalbaar is en door het daaraan verbonden tarief (30%) een buitensporige last zou ontstaan.  

 

Kort geleden is door belastingbetalers massaal gehoor gegeven aan een oproep van de Bond voor Belastingbetalers om bezwaar te maken tegen het vermeende fictieve  rendement van 4% in box 3.

Door deze massale toestroom van bezwaren is de belastingdienst danig geschrokken. Het zorgt voor veel extra werk. Ze gaan deze warme dagen natuurlijk liever in het zonnetje zitten! Daarom heeft staatssecretaris Wiebes besloten zijn ambtenaren te beschermen met een speciale collectieve bezwaarprocedure. 

 

Dit betekent dat alle lopende bezwaarschriften op dit punt niet meer individueel worden behandeld maar collectief zullen worden afgedaan op basis van de afloop van een kleine selectie uit de al lopende bezwaarschriften. Hij heeft aangegeven dat hij ook niet zit te wachten op verdere nieuwe bezwaarschriften. Daarom heeft hij op 26 juni 2015 toegezegd dat niemand vanaf nu nog bezwaar hoeft te maken. Alle aanslagen die op die datum nog niet definitief zijn vastgesteld worden automatisch herzien als de inspecteur de procedures gaat verliezen. Een aanslag is overigens nog niet definitief als de bezwaartermijn (van zes weken) nog niet is verstreken op 26 juni. 

 

We kunnen dus allemaal van de zon blijven genieten. Het is voor iedereen met belastingheffing in box 3 nu een kwestie van afwachten geworden.  Het heeft ook weinig zin meer om bezwaar te maken op dit punt voor nieuwe aanslagen. Er bestaat nog een zeer kleine kans dat dit besluit door het parlement wordt verworpen. Want Wiebes moet nog wel toestemming voor deze collectieve afhandeling krijgen. 

Als die toestemming komt zal deze terugwerken tot 26 juni 2015. Maar als de toestemming niet komt, is dat voor veel aanslagen vermoedelijk te laat. Daarvan zal dan inmiddels wel de formele bezwaartermijn zijn verstreken. In de wetenschap dat de parlementariërs vorige week met zomerreces zijn gegaan en vermoedelijk ook liever van de stralende zon genieten acht ik die tweede optie zéér onwaarschijnlijk.

 

 

Kromhout, accountants en belastingadviseurs
Kanaalstraat 270E, Lisse


www.kromhoutlisse.nl
0252-417450
js@kromhoutlisse.nl


Reacties