Marien Brand en Ronald van Rossum ereburger van Gouda

Marien Brand en Ronald van Rossum ereburger van Gouda Foto: Astrid den Haan

Op zaterdag 17 september tijdens de finale van Gouda750 ontvingen Marien Brand en Ronald van Rossum de zilveren erepenning van de Stad Gouda uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve. Verhoeve: ‘Met deze erepenning tonen we onze grote waardering voor de wijze waarop zij de organisatie van de viering van Gouda 750 jaar stadsrechten hebben uitgevoerd. Hun tomeloze inzet heeft Gouda750 tot een onvergetelijk feest gemaakt!’

De heer Brand en de heer Van Rossum hebben zich als duo uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt voor de Goudse samenleving met het organiseren van een geweldig Gouda750 feest, dat zes maanden heeft geduurd. Hun afzonderlijke kennis en talenten zijn in teamverband volledig tot hun recht gekomen in de gezamenlijke Gouda750 opdracht. Maar ook los van elkaar en op individuele titel hebben beide heren zich al vele jaren met veel passie voor Gouda ingezet, wat de organisatie van Gouda750 nog meer ten goede is gekomen.

Afzonderlijke verdiensten van de heer Brand
De heer Brand is een creatieve verbinder en visionair met een groot en royaal hart voor Gouda.

In het verleden heeft hij met diverse projecten Gouda in positieve zin op de kaart gezet en aantrekkelijker gemaakt, om te wonen, te werken en te recreëren. In sommige gevallen uit pure passie en met liefde voor kunst en cultuur, soms in professionele zin, bezoldigd of onbezoldigd, en met een grandioze toewijding én met zichtbaar resultaat.

Boven de 7e verdieping
Met de culturele stichting Boven de 7e Verdieping heeft de heer Brand tussen 2002 en 2015 allerlei culturele activiteiten georganiseerd waaronder het project ‘Say Cheese’ wat na een reeks negatieve mediaberichten meer dan 3.500 Gouwenaars heeft gestimuleerd hun lach (Cheese) met de wereld te delen via selfies. Deze actie heeft bijgedragen aan het kenteren van een negatieve tendens ten aanzien van de beeldvorming van Gouda en droeg bij aan een frisse en positieve vibe in de stad.

Chocoladefabriek
Tussen 2013 en 2015 heeft de heer Brand als manager Programmering/Marketing een onderscheidende bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de bibliotheek Gouda en de Chocoladefabriek. De Chocoladefabriek is sindsdien een onmisbaar begrip in Gouda en een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is met ruimte voor literatuur, taal, horeca en geschiedenis. De Chocoladefabriek werd in 2015 mede dankzij zijn inzet verkozen tot beste bibliotheek van Nederland.

Westergouwe
Tussen 2015 en 2020 heeft de heer Brand voor het voor projectbureau Westergouwe het wonen in Westergouwe aantrekkelijk gemaakt door wijkactivatie, gebiedspromotie en innovatieve communicatie.

Afzonderlijke verdiensten van de heer Van Rossum
De heer Van Rossum is een sociale verbinder met uitgebreide kennis van Gouda en haar inwoners, netwerken en krachtenvelden. Ook de heer Van Rossum is betrokken geweest bij projecten die toonaangevend zijn voor Gouda en de stad in positieve zin op de kaart hebben gezet.

Centrummanager
De heer van Rossum was de eerste centrummanager van Gouda. In die pioniersrol maakte hij o.a. een verschil bij de bestrijding en aanpak van de leegstand in de binnenstad en bood hij ondersteuning bij evenementen, het oplossen van problemen van ondernemers, parkeeruitdagingen, de inzet van gebundelde sociale media en de mogelijkheden van digitalisering en het nieuwe winkelen. In zijn functie was hij een ‘oliemannetje’ en een verbinder in één, tussen de gemeente, ondernemers en andere organisaties. Gedurende zijn tijd als centrummanager haalde Gouda vele aansprekende titels binnen waaronder Beste Binnenstad, Beste Warenmarkt en Evenementenstad van het Jaar.

Gouda bij Kaarslicht
Tien jaar lang, tussen 2011-2021, was de heer Van Rossum als vrijwilliger betrokken bij de stichting Gouda bij Kaarslicht; één van Gouda’s meest toonaangevende evenementen en publiekstrekkers waarin de prachtige binnenstad en historie van Gouda als kaarsenstad centraal staan en internationale faam heeft verworven als een must-see in de kerstperiode.

Gouda750
Samen zijn de heer Brand en de heer Van Rossum sinds 2019 actief in het Programmateam Gouda750.

Zij hebben de ambities met betrekking tot de viering van 750 jaar stadsrechten weten te realiseren. Zes maanden feest voor en door de Gouwenaars. Heel Gouda kon het feest meevieren en veel organisaties en initiatieven hebben projectaanvragen ingediend om ze vervolgens met steun van het fonds Gouda750 en het Programmateam uit te voeren. Het resultaat was een diversiteit aan activiteiten en evenementen en voor elk wat wils. Veel van de meer dan 150 projecten en activiteiten waren sociaal verbindend en de hoogtepunten en blikvangers zoals de opening op 12 april en stadsverjaardag op 19 juli,  zijn van concept tot en met de uitwerking uiterst professioneel begeleid, gepromoot en uitgevoerd.

Het motto van Gouda750 is ‘Geef Gouda Door’. Zonder de professionaliteit en toewijding van de heer Brand  om geen details uit het oog te verliezen en de stad op haar mooist te laten zien en in haar kracht te zetten, gepaard met de toewijding van de heer Van Rossum om Gouwenaars samen te brengen, te verbinden en centraal te laten staan, had de toekomst van Gouda er een stuk saaier en minder sprankelend uitgezien. Dankzij Gouda750 en de fantastische uitvoering en activatie door het duo Brand en Van Rossum zijn er duurzame initiatieven, netwerken en plannen ontstaan waar de stad en niet in de laatste plaats haar inwoners nog lang plezier van zullen hebben.

Erepenningen
De zilveren erepenning is een hoge stadsonderscheiding. De penning wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan hen die zich voor Gouda in hoge mate inzetten. De ontvanger van de zilveren erepenning wordt ingeschreven in het register van ereburgers van de stad Gouda.


Reacties

WhatsApp us!