Laten we Leiden stikken?

Laten we Leiden stikken?

Dit is een alarmcolumn. Want als het gemeentebestuur zijn zin krijgt, wordt Leiden binnen een jaar op allerlei manieren compleet onbereikbaar. Uiteraard heeft dat zeer ernstige gevolgen voor de economische vitaliteit. Op korte termijn is daarom actie nodig. Want echt, het is niet best wat het gemeentebestuur van plan is.

WAAR GAAT HET OM?
Het bestuur gaat twee beleidsdocumenten ter inzage leggen. Het ene heeft als titel Parkeervisie, het andere Mobiliteitsvisie. Mooie woorden, maar schadelijke plannen. Het is een verzameling van ondoordachte en achterhaalde doordram-ideeën. Het is absoluut zaak dat de Gemeenteraad deze ‘visies’ niet goedkeurt, maar kiest voor een ander beleid.

HOE VERKEERD ZIJN DE PLANNEN?
Ik licht er vier voorbeelden uit. Dan heb je wel een goede indruk van de grote narigheid die op Leiden afkomt. De vier voorbeelden geven niet alles weer. Maar ze zeggen genoeg.

‘VISIE’ OP GARENMARKTGARAGE
Deze toch maar niet gebruiken om bezoekers van de stad te laten parkeren. Nee, bewoners uit de omgeving (bv. Rapenburg) moeten verplicht hun auto’s hier gaan parkeren. Want dat is dan autoluw. Fijn. Bezoekers weggejaagd, bewoners gepiepeld. Hoe raar kun je het bedenken?

‘VISIE’ OP PARKEERPLAATSEN
Bij de GAMMA aan de Lammenschansweg zijn straks 8 parkeerplaatsen wel genoeg. Want, zo zegt de planologisch deskundige van de Gemeente: “Spullen van de GAMMA, die haal ik altijd met de fiets.” Dat meneer nota bene planoloog is, maakt zijn redenering een extra bizar voorbeeld van lucht fietserij.

‘VISIE’ OP OPENBAAR VERVOER
Wie houdt van autoluw en OV belangrijk vindt, die zal toch ook willen dat er een aparte busbaan komt op de nieuw aan te leggen Europaweg (afslag A4 - Lammebrug). Maar nee, dit gemeentebestuur vindt een busbaan niet nodig. De Provincie Zuid-Holland begrijpt helemaal niets van deze kortzichtigheid. Ik ook niet.

‘VISIE’ OP WEGENBOUWPLANNING EN BEREIKBAARHEID
Hoe gaat dat eigenlijk, de Europaweg plus Lammenschansbrug vernieuwen én Leiden bereikbaar houden? In opdracht van een aantal bedrijventerreinen heeft een verkeerskundig bureau er naar gekeken. Dit bureau stelde ook de nodige vragen aan de gemeente. En het waarschuwde ons: ze hebben daar geen overzicht en regie; straks sluiten ze gewoon tweeënhalf jaar lang de boel af. Kortom, Leiden kan stikken.

OUWE TRUC, STINK ER NIET IN
We moeten snel handelen. Want half september wil het gemeentebestuur deze rampzalige plannen door de Gemeenteraad loodsen. Daarbij hoopt het bestuur, dat hun timing werkt: leg gehate plannen ter inzage in vakantie- en terrasjestijd, dan kan het verzet zich moeilijk organiseren. Dit is een ouwe bestuurderstruc. Gaan we erin stinken? Of komen we - vakantietijd of niet - met een gezamenlijk en sterk antwoord?

Aan dat antwoord wordt momenteel hard gewerkt. Wil je ook meedenken hierover? Laat het me weten en stuur mij een mailtje.

Ramses Braakman is eigenaar van Hart Voor De Zaak.

 


Reacties