Klimaatgesprekken met ondernemers over hitte in de binnenstad

Klimaatgesprekken met ondernemers over hitte in de binnenstad

De gemeente Leiden is een tweede ronde klimaatgesprekken met partners in de stad gestart. Het doel van de klimaatgesprekken is om een gezamenlijk beeld te krijgen van de risico’s van klimaatverandering en te bepalen hoe we met deze risico’s omgaan. Op donderdag 25 augustus voert de gemeente Leiden gesprekken over hitte in de binnenstad.

Klimaatverandering zorgt voor nieuwe uitdagingen in de stad. Er zijn vaker weersextremen zoals langdurige droogte, langere perioden van hitte en hoosbuien. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden en voor te bereiden op de toekomst past Leiden zich aan, aan deze veranderingen. Een voorbeeld hiervan zijn de wijkvervangingsprojecten, waar we met het vervangen van de riolering de openbare ruimte gelijk klimaatadaptief inrichten. Aanpassen kan de gemeente niet alleen, we hebben de inzet van inwoners en ondernemers hard nodig. De helft van de ruimte in de stad is immers niet in beheer van de gemeente. In 2021 heeft de gemeente Leiden samen met Organisatieadviesbureau TwynstraGudde een eerste ronde klimaatgesprekken gevoerd met verschillende partners in de stad, in juli 2022 is een tweede ronde gesprekken gestart.

Hitte in de binnenstad
De afgelopen periode was het extreem heet, ook in de Leidse binnenstad liep de temperatuur flink op. Hoe ervaren ondernemers en winkelend publiek de hitte, zowel in de winkel als op straat? Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen en welke partijen kunnen bijdragen aan een aangenamer winkelklimaat?

Ondernemers van de binnenstad, het winkelend publiek en de gemeente Leiden gaan hierover met elkaar in gesprek op donderdag 25 augustus tussen 10.00 en 16.00 uur. De gesprekken vinden niet plaats in een standaard vergaderruimte, maar in een warme kas die de stijgende temperaturen van de toekomst voelbaar zullen maken. De ‘heet hé’-kas staat voor één dag op de Aalmarkt, ter hoogte van de Visbrug. Iedereen is welkom om mee te praten, binnen of buiten de kas.

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën) gaat om 14.45 uur in gesprek met verschillende ondernemers en wethouder Fleur Spijker (Economie, Kennis, Sport en Gezondheid) gaat om 12.00 uur in gesprek met verschillende ondernemers.

Pers is van harte uitgenodigd, aanmelden graag via persvoorlichting@leiden.nl.

2e ronde klimaatgesprekken gesprekken
Het voeren van klimaatgesprekken is één van de 7 ambities die zijn vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (2018) en onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2020-2023 Leiden biodivers en klimaatbestendig. Samen maken we de stad groener! (RV 20.0027). De klimaatgesprekken in deze tweede ronde gaan onder andere over wateroverlast en hitte bijvoorbeeld in relatie tot de bereikbaarheid van hulpdiensten, de gevolgen voor gemeentelijk vastgoed of gevolgen voor ondernemers in de binnenstad.


Reacties

WhatsApp us!