Hoe zit een brandpolis in elkaar?

Hoe zit een brandpolis in elkaar?

Hoe gaan verzekeraars met brand om? De afgelopen maanden werd Nederland, in het bijzonder onze streek, geteisterd door een aantal grote branden. Tuincentrum Overvecht en een grote fietszaak in Katwijk zijn recent in vlammen opgegaan. De oorzaken liggen voor de hand en vormen vaak een clausule op de polis. Is er dan dekking? Gaat een verzekeraar zonder meer tot uitkering over?

Verzekeraars willen graag weten wat ze verzekeren. Wat voor soort gebouw is het, wie gebruikt het en welke activiteiten worden er verricht? Op deze wijze kunnen ze de juiste risicopremie bepalen. Deze vragen werden in het verleden alleen bij aanvang van de polis gesteld. Ondernemers zitten echter niet stil. Activiteiten veranderen en de techniek gaat vooruit. Bij bedrijfsverzamelgebouwen vinden er vaak wijzigingen van huurders plaats. Daardoor lopen veel polissen achter op de werkelijkheid.
In geval van schade merkt de verzekeraar dat hij wat anders heeft verzekerd dan gedacht. Verzekeraars schieten dan in een juridische reflex en er verschijnen tientallen clausules op de polis. Clausules om zichzelf in te dekken bij schade.

Technologische vooruitgang
De technologie verandert steeds sneller. Zaten er vroeger aan een kantoorbureau twee stekkers voor je pc vast, tegenwoordig is een stekkerblok met zes stekkers geen uitzondering. Dit voorbeeld is alleen al op een kantoor.

Garantie clausules
Verzekeraars eisen daarom preventiemaatregelen die zij vastleggen in clausules. Bekende clausules zijn:
- keuring technische installaties (NEN1010 en NEN3140 / Scios Scope 8)
- brandblusmiddelen en periodieke controle ervan - verbod opslag emballage tegen de buitengevel
- brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen en slijpen, maar ook werkzaamheden op het dak.

Recent zijn verschillende panden in vlammen opgegaan door brand in zonnepanelen. De aandacht van verzekeraars gaat nu naar certificering van deze zonnepanelen (op basis van Scios scope 12). Dit betekent weer een extra clausule op de polis.

Garantie clausules en brand
De belangrijkste vraag voor een ondernemer die ziet dat zijn pand in brand staat, luidt: is er dekking op mijn polis? Deze vraag beantwoorden verzekeraars pas op het moment dat de onder-nemer aannemelijk kan maken dat hij aan de garanties heeft voldaan. Het is dus heel belangrijk om regelmatig na te kijken of je aan de garanties voldoet. Anders is het in de brand en niet uit de brand.

Geïnteresseerd?
Bel eens voor een afspraak! 0252 - 43 60 70. www.hoogkamer-assurantien.nl

George Hoogkamer is eigenaar / adviseur van Hoogkamer Assurantiën. George is gecertificeerd financieel planner, hij is voorzitter van Alverha (de overkoepelende vereniging van OndernemersVereniging Dorpshart Lisse, Horeca Lisse en Business Club Lisse), bestuurslid van Bedrijfsleven Bollenstreek en is lid van de ledenraad van Adfiz.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties