Het echte deurwaarderswerk

Het echte deurwaarderswerk

Ik ben door de overheid belast met een openbaar ambt en moet mij daarom houden aan een kluwen van regeltjes. Om aan al die regeltjes te voldoen, is veel administratieve rompslomp noodzakelijk. Ik vraag me dikwijls af: zijn al die regeltjes nodig? 

Als gerechtsdeurwaarder sta ik altijd onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Periodiek controleert dit bureau of mijn financiën wel op orde zijn. Elke financiële handeling moet zijn beschreven in een kwaliteitshandboek. Het BFT controleert vooral of ik niet met mijn vingers aan de derdengeldenrekening heb gezeten. Deze gelden zijn immers niet van mij, maar van mijn klanten. BFT controleert ook of ik wel aan vastgestelde liquiditeits- en solvabiliteitsvereisten voldoe. Ik krijg helaas geen schouderklopje als ik aan alle toetsingscriteria voldoe, maar word gewoon uit mijn ambt ontzet als ik er niet aan voldoe. 

Daarnaast ben ik als gerechtsdeurwaarder van rechtswege lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG is een zelfstandig bestuursorgaan, dat zich door middel van eigen bestuursregels onder andere kan bemoeien met mijn marketing, acquisitie, personeel en dossierbehandeling. Deze kwalitatieve standaard is vastgelegd in zogenaamde ‘KBvG Normen voor Kwaliteit’. Wanneer ik niet aan deze strenge normen voldoe, moet ik me bij de tuchtrechter melden.  

Vervolgens moet ik mij ook nog eens continu bijscholen. Over een bepaalde periode moet ik studiepunten behalen. Wanneer ik onvoldoende studiepunten haal, moet ik me bij de tuchtrechter verantwoorden.  

Dit zijn nog maar een paar regeltjes, waar ik allemaal aan moet voldoen. Deze mate van overregulering is gewoon irritant en kost ook nog eens veel geld. Het waarborgt wellicht mijn kwaliteit, maar anderzijds beperkt het de ondernemer in mij. Ik kom gewoon niet aan mijn echte deurwaarderswerk toe. 

Maar als al die regeltjes er niet waren, zou het dan allemaal beter zijn? Dan zou iedereen zich ook zomaar als gerechtsdeurwaarder kunnen uitgeven en net doen alsof hij dezelfde kwaliteiten en bevoegdheden heeft als ik. Dat is eigenlijk nog veel irritanter. 

Zonder al die regeltjes is er geen rechtszekerheid meer en zou het allemaal heel rommelig worden. Al die regeltjes waarborgen nu net die rechtszekerheid. U weet nu tenminste zeker dat de voor u geïncasseerde gelden ook daadwerkelijk door mij aan u worden doorstort, zelfs wanneer ik onverhoopt failliet ga. U weet ook zeker dat mijn advies een solide juridische basis heeft. Kortom, u krijgt de kwaliteit die u van een gerechtsdeurwaarder mag verwachten. 

Al die regeltjes zijn nu eenmaal nodig om er voor te zorgen dat u niet ten prooi valt aan malafide incassobureau’s.
U wilt het graag zo, dus met alle liefde schrijf ik mijn kwaliteitshandboekjes voor u, beheer ik uw gelden en studeer ik gewoon lekker verder. 

Boudewijn Caminada

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties