Grote preventieve werking, heeft u aan collectieve beveiliging gedacht?

Grote preventieve werking, heeft u aan collectieve beveiliging gedacht?

Met regelmaat leest u over inbraken en vernielingen op bedrijventerreinen en voor het dievengilde zijn de bedrijventerreinen altijd een interessant “werkgebied” omdat deze in de avond- en nachtelijke uren veelal verlaten zijn. Wilt u zo min mogelijk risico’s lopen?

Er gaat een grote preventieve werking uit van een surveillancevoertuig ( al dan niet van Flexteam Security ) op een bedrijventerrein. Indien de dieven weten dat er gedurende de avond en nacht geen actieve surveillanceronden plaatsvinden, maakt het voor de ongewenste personen extra aantrekkelijk aldaar ‘aan de slag’ te gaan.

Door het uitvoeren van preventieve surveillanceronden op wisselende tijdstippen, wordt het voor kwaadwillende lieden heel onaantrekkelijk gemaakt hun voornemens uit te voeren. Nulmetingen door politie geven aan dat de criminaliteit zeer significant naar beneden gaat op terreinen met collectieve beveiliging. Een ander voordeel is natuurlijk terug te vinden in de kosten. Als er meer bedrijven meedoen, worden automatisch de kosten per deelnemer ook lager.

Lees meer

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties