Griezelgraaibox met dubbele bodem

Griezelgraaibox met dubbele bodem

Mr. Johan van Steijn RB FFP

Wat ooit in 2001 bij de invoering van de nieuwe inkomstenbelastingwet is begonnen als een pretbox, is in de loop der jaren voor belastingplichtigen veranderd in een griezelbox. Het heeft recent al geleid tot een collectief bezwaar, zoals ik al schreef in juli van dit jaar. Met de nieuwe gepresenteerde plannen op Prinsjesdag kun je daar met recht van spreken.

Het zal de gemiddelde belastingbetaler misschien niet raken. Velen zullen de laatste wonden van de kredietcrisis namelijk nog aan het likken zijn. Misschien bent ook u nog driftig aan het aflossen op uw hypotheek en/of beschikt u nog niet over een dusdanig vermogen (meer dan circa € 20.000) dat daarover belasting betaald moet worden.

Maar spaarzame mensen met een aanzienlijk vermogen staat vanaf 2017 weer de nodige verrassingen te wachten.  

Tot op heden ging de fiscus uit van een te behalen rendement van 4%. Dat percentage daalt voor vermogens tot € 100.000 (per persoon) vermoedelijk naar 2,9%. Rekening houdend met de vrijstellingen wordt over een vermogen van € 100.000 nu € 945 belasting betaald. Vanaf 2017 zal dat dan € 652 gaan bedragen. Dijsselbloem zegt “dat het voor heel veel mensen echt het voordeel is” dat ze minder of niet meer belasting hoeven te betalen over spaargeld of vermogen”. Beetje misleidend zou ik zeggen want de ontvangen spaarrente is voorlopig niet veel meer dan de heffing daarover. 

Voor grotere vermogens loopt dat percentage zelfs op tot 5,5%! Een dubbele bodem dus in de griezelbox. De fiscus gaat er namelijk van uit dat vermogende mensen niet meer sparen maar beleggen (!) waarmee zij (kennelijk) een hoger rendement behalen. Dat is dus weer een nieuwe wettelijke veronderstelling, na de eerdere veronderstelling dat er 4% rendement kan worden behaald over vrij vermogen.

Het heeft naar mijn mening dus niets meer met een heffing over rendement uit vermogen te maken. Eerder noem ik het een progressief (stijgende) vermogensheffing.

Ik verwacht dat steeds meer mensen met een aanzienlijk vermogen ontwijkingsgedrag  gaan vertonen. Zo zullen zij vaker gaan nadenken over de oprichting van een spaargeld-BV of inbreng van hun privévermogen in een bestaande BV. Dan wordt namelijk slechts het werkelijk genoten rendement op termijn belast met 40% heffing. Bijkomend voordeel is dat elke BV ook aanspraak maakt op het depositogarantiestelsel van de Nederlandse Bank als een bank failliet gaat. Ook voor het vaststellen van de eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling blijft de BV nog steeds buiten schot. Met een BV houdt je ook gewoon recht op toeslagen!

Volgens de fiscus is een andere oplossing praktisch onuitvoerbaar. Vreemd zou ik zeggen, want van de banken krijgen we al jaarlijks keurige opbrengstoverzichten. Als je daarover 40% belasting heft ben je al een heel eind gevorderd. Voer verder een hogere vrijstelling in (zeker voor jongeren!) zodat minder mensen aangifte hoeven doen en spaargedrag wordt gestimuleerd in plaats van ontmoedigd.

Maar nee, de fiscus wil dat het geld weer direct de economie inrolt en anders is het uit met de pret!

 

 

Kromhout, accountants en belastingadviseurs
Kanaalstraat 270E, Lisse


www.kromhoutlisse.nl
0252-417450
js@kromhoutlisse.nl


Reacties