Gezinsprogramma Samen Sterk bij Kanker

Gezinsprogramma Samen Sterk bij Kanker

Als een van de ouders in een gezin kanker krijgt, heeft dit z'n weerslag op het hele gezin. Hoe ga je als kind, als partner en als gezin om met de stress, de emoties en de zorgen? Het programma Samen Sterk bij Kanker is een programma, waarin gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar, samen met lotgenoten, een passende manier van omgaan met de ziekte kunnen ontwikkelen.

Woensdag 31 augustus van 19:30 – 21:00 uur, start bij Adamas het gezinsprogramma Samen Sterk bij Kanker.

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma bestaat uit 9 bijeenkomsten van elk 1½ uur, waarvan: 
• 1 informatiebijeenkomst voor ouders op 31 augustus van 19.30-21.00 uur
• 8 bijeenkomsten op woensdagmiddag van 28 september t/m 30 november  van 14.30-16.00 uur                         (6 bijeenkomsten met kinderen, 2 bijeenkomsten met ouders en kinderen gezamenlijk en 1 bijeenkomst voor kinderen samen met een oncologieverpleegkundige.)

Er wordt gezorgd voor een mooie mix van doe- en beweegactiviteiten, het verstrekken van informatie, samen (leren) praten en voelen. Zo blijft het voor iedereen toegankelijk en interessant. 

Samen Sterk bij Kanker wordt verzorgd door geregistreerd therapeute Diana Dijkgraaf van Kleurkracht Kinder- en jeugdtherapie en Gabrielle Hillebrand (Adamas).

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van dit mooie programma.
Aanmelden kan via mail@adamas-centrum.nl

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties