Geniaal advies?!

Geniaal advies?!

Draag de onderneming juist in deze coronaperiode over aan de volgende generatie. Door de corona- crisis staat de waarde van de onderneming onder druk, waardoor dit een mooi moment kan zijn om financieel en fiscaal voordeling de onderneming over te dragen aan de volgende generatie, maar is dat nou wel zo een geniaal advies?!

Veel ondernemers staren zich blind op de juridische vormgeving, de waarde van het bedrijf en de belastingheffing als het gaat om de overdracht van hun onderneming. Uiteraard ben ik als belastingadviseur groot voorstander van een mooie structuur en zo min mogelijk belastingheffing bij bedrijfsoverdracht, maar volgens mij zijn er veel belangrijkere zaken die aan de orde moeten komen. Denk daarbij aan wie het bedrijf feitelijk zal leiden nadat de volgende generatie eigenaar is geworden. Is de ondernemer wel klaar om afstand te doen van zijn bedrijf? Wil de volgende generatie het bedrijf wel overnemen en onder welke voorwaarden? Wat zijn de gevolgen voor de onderlinge familieverhoudingen? Wie is eigenlijk de volgende generatie, de kinderen, kleinkinderen of ook de partners van de (klein)kinderen? Voordat aan de feitelijke overdracht van de onderneming binnen de familie wordt begonnen is het belangrijk om eerst de verwachtingen en randvoorwaarden van de overdrager, overnemer maar ook van de rest van de familie te bespreken en vast te leggen.

Maar hoe pak je zoiets aan? Veel ondernemers hebben een unieke combinatie van eigenschappen wat ze maakt tot succesvolle ondernemers, maar dat wil niet zeggen dat ze ook dit varkentje even kunnen wassen. In deze situatie komen namelijk belangen van het bedrijf, de familie en eigenaarschap samen. Mijn advies is om samen met een onafhankelijke partij (zoals Van Velzen) een familiestatuut op te stellen. Dit familiestatuut bevat afspraken van de familie over het bedrijf, de familie en eigenaarschap. Dit voorkomt gezeur binnen de familie en maakt de (on) mogelijkheden van bedrijfsoverdracht binnen de familie zichtbaar. Pas als de (on)mogelijkheden van de bedrijfsoverdracht duidelijk zijn kan een juridische structuur worden bepaald die bij de ondernemer, de opvolger en de familie past en dat zal uiteindelijk leiden tot continuïteit van de onderliggende onderneming!

Denise Boelé is 33 jaar, getrouwd en heeft een zoon. Zij is als Belastingadviseur verbonden aan Van Velzen Accountants en Adviseurs en werkzaam in de Bollenstreek voornamelijk in het MKB. Zij vindt het belangrijk om samen met haar collega’s het beste voor de klant te bereiken, waarbij de wensen en behoeften van de klant centraal staan. Een advies is in haar ogen alleen een goed advies als het ook past bij diegene die het advies krijgt! Reageren? denise@vanvelzenaa.nl

 


Reacties