Gemeente en winkeliers bespreken aanpak om koopcentrum aantrekkelijker te maken

Gemeente en winkeliers bespreken aanpak om koopcentrum aantrekkelijker te maken

Wethouder Goldhoorn en voorzitter Hans Rensink van Shopping Mijdrecht spreken allebei van een goede bijeenkomst met een grote opkomst. Goldhoorn: ,,Inzet van gemeente en winkeliers was om te kijken hoe we gezamenlijk plannen kunnen ontwikkelen om de aantrekkelijkheid van het centrum verder te verbeteren. Dat vergt actie van de gemeente, maar ook actie van de winkeliers om te kijken hoe ze kunnen samenwerken om het centrum te versterken.’’

Winkeliers, eigenaren van panden en de gemeente hebben dinsdag 11 november met elkaar gesproken om plannen te ontwikkelen die leiden tot minder leegstand van winkels en een nog aantrekkelijker winkelcentrum in Mijdrecht. De bijeenkomst werd door ruim zestig personen bezocht en door iedereen als waardevol ervaren. De komende weken worden plannen en ideeën verder uitgewerkt en een nieuwe bijeenkomst belegd.     

Tijdens de bijeenkomst is onder andere afgesproken een bijeenkomst te beleggen voor alle eigenaren van panden in het winkelcentrum. Doel van die bijeenkomst is om te kijken of er gezamenlijk stappen kunnen worden gezet om leegstand tegen te gaan. Ook banken hebben aangegeven mee te willen denken en middelen beschikbaar te willen stellen om leegstand te bestrijden.

Daarnaast hebben winkeliers aangegeven meer vrijheid van de gemeente te verwachten om de winkelstraten te kunnen opfleuren, door bijvoorbeeld terrassen of bloembakken te kunnen plaatsen. De gemeente wil hier graag aan meewerken zolang de veiligheid (vluchtroutes) niet in gevaar komt. Ook willen winkeliers dat er meer vrijheid komt voor de plaatsing van kramen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat de oliebollenkraam een meer centrale plek krijgt in het centrum. Daarnaast zien winkeliers graag meer specialistische winkels in het centrum verschijnen, zoals een parfumerie of een kookwinkel. Gekeken wordt hoe hier invulling aan te geven.

Belangrijk punt tijdens de bijeenkomst was de openstelling van winkels op zondag. 70 procent van de winkeliers heeft aangegeven graag zelf te willen beslissen of de winkel opengaat of niet. Tevens is geconcludeerd door winkeliers en gemeente dat openstelling op zondag niet de oplossing is voor alle uitdagingen waar de winkeliers voor staan. Zondag openstelling zou waarschijnlijk niet hebben geleid tot minder leegstaande winkels in het centrum, was de conclusie. Wethouder Goldhoorn heeft tijdens het overleg aangegeven de gemeenteraad over de wensen en gevoelens van de winkeliers te informeren en het onderwerp aan te snijden in het college.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties