Gemeente en sportvereniging Argon eens over inzet 3 sportvelden voor woningbouw

Gemeente en  sportvereniging Argon eens over inzet 3 sportvelden voor woningbouw

Op 9 augustus hebben gemeente en sportvereniging Argon een voorlopig onderhandelingsakkoord bereikt. Het onderhandelingsakkoord is de eerste stap in de herontwikkeling van de 3 sportvelden tot betaalbare woningen voor starters en senioren. De gemeente werkt de komende weken de afspraken met sportvereniging Argon verder uit in een plan van aanpak. De gemeente onderzoekt daarbij de mogelijkheden van gemeenschappelijk wonen.

Wethouder Rein Kroon: "Met sportvereniging Argon heb ik gekeken onder welke voorwaarden het mogelijk is om een deel van de voetbalvelden op het sportcomplex in Mijdrecht in te zetten voor woningbouw. Daar zijn we goed uitgekomen. Het is een unieke kans voor betaalbare woningen voor starters en senioren in een aangename woonomgeving. Het mooie is dat dit project ruimte biedt voor starters uit de gemeente."

Het akkoord bestaat uit de volgende afspraken:

  • Sportvereniging Argon levert de sportvelden 4, 5 en 6 in.
  • De gemeente gebruikt sportvelden 4, 5 en 6 voor de bouw van betaalbare woningen.
  • De sportvelden 1, 2 en 3 blijven sportvelden.
  • Sportveld 7 wordt een kwartslag gedraaid en wordt kunstgrasveld met ledverlichting.
  • Op het grasveld achter sporthal De Phoenix komt een nieuw sportveld.
  • De gemeente stelt geld ter beschikking voor Argon voor renovatie van de verenigingsgebouwen. Argon moet daar zelf ook aan bijdragen. Maar komt in aanmerking voor een subsidie van het rijk.

De gemeente verwacht dat het project financieel haalbaar is. De bouwlocatie ligt op gemeentegrond. En de gemeente heeft positieve ervaringen met het nabij gelegen project Twistvlied.

De gemeente heeft omwonenden en andere belanghebbenden per brief geïnformeerd over deze is eerste stap. En hoe ze op de hoogte kunnen blijven van de verder ontwikkelingen. Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief over bouwproject Argon via www.derondevenen.nl/argon.

De bovengenoemde afspraken zijn onder voorbehoud van de goedkeuring van de gemeenteraad.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties