Excessieve wetgeving tegen excessief lenen

Excessieve wetgeving tegen excessief lenen

Als je denkt dat je alles al wel gezien hebt op fiscaal gebied, dan kan het toch nog gekker. Onlangs verscheen het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Vorig jaar per ongeluk aangekondigd en nu ter consultatie. Dat laatste impliceert dat er nog van alles kan wijzigen, maar ik vrees het ergste. En dat is zonder twijfel slecht nieuws voor veel directeur grootaandeelhouders (DGA’s).

Die DGA’s zijn opgevoed dat hun BV zich altijd zakelijk moet gedragen als het gaat om transacties tussen BV en DGA. Dat geldt niet alleen wanneer de BV iets verkoopt van of aan de DGA, maar ook wanneer de DGA geld leent van de BV (of andersom). Meestal gaat dat goed, soms ook niet. Dan is er een DGA die op iets te grote voet leeft en door de jaren heen inke bedragen van zijn BV heeft geleend voor consumptieve uitgaven. Dat die wetgever daar nu paal en perk aan wil stellen snap ik. Discussie over grote rekening courantposities kosten veel tijd en feitelijk hebben we het over geld dat al weg is terwijl er nog geen belasting over betaald is.

De nu aangekondigde maatregel gaat veel verder. Feitelijk mag alleen nog voor de eigen woning worden geleend, waarbij de fiscus in de toekomst ook een hypothecaire zekerheid zal verlangen. Voor alle andere schulden komt er een maximum van € 500.000. Dat lijkt veel geld, maar de DGA die zijn bedrijf verkocht heeft en in privé in bijvoorbeeld onroerend goed investeert met een lening uit de BV, is straks de klos evenals de DGA die geld geleend heeft voor zijn tweede woning of voor de financiering van de woning van zijn kinderen. Ook als de kinderen zelf van de BV geld geleend hebben. Zelfs een recht van hypotheek helpt dan niet. Dit soort leningen zijn heel vaak zakelijk. De BV heeft immers de keuze om het geld op de bank te zetten tegen een verwaarloosbare rente, of om het geld uit te lenen aan de DGA tegen betere condities. Natuurlijk moet de DGA dan voldoende zekerheid kunnen verschaffen, maar dat is vaak wel het geval.

Eind 2022 is de eerste peildatum. Staat er dan meer dan € 500.000 op te teller, dan moet over het meerdere belasting worden betaald. Maar denk dan niet dat voor dat meerdere de schuld ook weg is. Dat is niet het geval. De verplichting tot a ossing en rente blijft bestaan, zodat er de facto sprake is van dubbele heffing. Dubbele heffing? Nog niet zo heel lang geleden was dat wel de absolute ondergrens. We hebben veel wetgeving gezien die ruw en met veel overkill is geïntroduceerd, maar dubbele heffing was altijd wel een no go area. Tot nu dus. Herfinancieren bij een bank is een optie, maar ik hoor uit de markt al geluiden dat banken niet staan te springen.

En waarom allemaal? Omdat de belastingdienst een beperkte toezichtscapaciteit heeft waar arbeidsintensieve discussies niet passen, zo lees ik in de memorie van toelichting. Dus we sturen eerst heel veel ambtenaren met een riante regeling naar huis en gaan dan DGA’s lastig vallen met dit soort excessieve wetgeving? Ik hoop dat de consultatie nog wat evenwicht en wijsheid brengt, maar ik ben er niet gerust op.

Eddy Staas is partner bij BDO Belastingadviseurs

 


Reacties