Eerste weken gefaseerde herstart een feit

Eerste weken gefaseerde herstart een feit

Na sluiting van de productieafdelingen op 17 maart is vorige week een herstart bij MareGroep ingezet. Woensdag 6 mei is het startsein gegeven voor fase 1. Deze fase biedt gezonde medewerkers de mogelijkheid om het werk weer op te pakken, wat van groot belang is voor zowel de medewerkers als de opdrachtgevers.

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft MareGroep grotendeels haar werkzaamheden moeten stopzetten om eventuele verspreiding van het virus tegen te gaan en vooral om de gezondheid van de medewerkers te kunnen waarborgen. Cruciale werkzaamheden voor de regio, zoals opruimen van zwerfvuil, postbezorging en schoonmaak vonden doorgang, vanzelfsprekend volgens de richtlijnen van het RIVM. Door de werkvloer in te richten op de anderhalvemetersamenleving en alle hygiënische voorzorgsmaatregelen te treffen, was de herstart nu mogelijk voor alle overige productieafdelingen. Kantoorpersoneel werkt wel nog steeds zoveel mogelijk thuis.

Om dit verantwoord te kunnen doen is een uitgebreid plan opgesteld. Persoonlijke woorden van directeur Rinco Knoop tijdens de eerste dag van de opstart beschreven de gecontroleerde herstart waarbij de werkvloer met anderhalvemeter afstand leidend is en de gezondheid van de medewerkers voorop staat. “Het was goed om iedereen weer te begroeten, weliswaar op anderhalvemeter afstand, maar hartelijk en persoonlijk”, aldus directeur Rinco Knoop die de medewerkers verwelkomde. “De herstart betekent veel voor ons en alle collega’s die hun werk weer kunnen uitvoeren. In deze fase monitoren wij nauwlettend de veiligheid van onze medewerkers.”

Gecontroleerde uitbreiding
Diverse evaluatiemomenten moeten zorgen voor een gecontroleerde uitbreiding van de werkzaamheden. Uitgangspunten bij de uitbreiding zijn de gezondheid van de medewerkers en de mogelijkheid om zelfstandig naar het werk te komen. 

MareGroep is bereikbaar via het algemene nummer: 0252-262100. Ook is een speciaal e-mailadres in het leven geroepen: vragenovercorona@maregroep.nl. Actuele informatie is te vinden op de website van MareGroep: www.maregroep.nl.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties