Één BV is geen BV

Één BV is geen BV

Voor ondernemers die opereren vanuit een BV is het gebruikelijk dat er twee BV’s worden opgericht, namelijk een holding vennootschap waarvan de ondernemer 100% van de aandelen houdt en een werkmaatschappij waarvan de holding vennootschap 100% van de aandelen houdt. Deze structuur wordt veelal gekozen om aansprakelijkheid te beperken en om opvolging van de onderneming fiscaal vriendelijker plaats te laten vinden. Nadeel van twee BV’s is dat er ook sprake is van een dubbele administratieve last.

Voor wat betreft de heffing van vennootschaps- belasting kan die administratieve last worden beperkt door een fiscale eenheid te vormen. Binnen de fiscale eenheid worden beide BV’s belast als ware zij één belastingplichtige. Alleen in Nederland gevestigde vennootschappen kunnen met elkaar een fiscale eenheid aangaan. Hierdoor kan in grensoverschrijdende situaties geen gebruik worden gemaakt van bepaalde voordelen die de fiscale eenheid biedt. Het niet kunnen toepassen van de fiscale eenheid in internationale structuren heeft ertoe geleid dat de fiscale eenheid onder druk staat.

Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk beslist dat de Nederlandse regeling voor de fiscale eenheid vennootschapsbelasting niet in overeenstemming is met het Europese recht. Als gevolg daarvan heeft de Nederlandse wetgever spoedreparatiemaatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat de Nederlandse fiscale eenheid niet meer in strijd is met het Europese recht. Zonder reparatie van de gevolgen van de Europese uitspraak zou het voor internationaal opererende bedrijven gemakkelijker worden om de Nederlandse belastinggrondslag uit te hollen. Het gevolg van de reparatiemaatregelen is dat bepaalde regelingen moeten worden toegepast alsof de BV’s van de fiscale eenheid zelfstandig belastingplichtig zijn. De reparatiemaatregelen hebben dus ook gevolgen voor een louter binnenlandse situatie.

De wetgever heeft aangegeven dat de fiscale eenheid moet worden opgevolgd door een groepsregeling die toekomstbestendig is.

De planning was dat er in 2020 of 2021 een wetsvoorstel zou zijn met een opvolger van de fiscale eenheid. Helaas heeft de Staatssecretaris aangeven dat dit niet haalbaar is. De toekomst van de fiscale eenheid blijft dus nog onzeker.

Denise Boelé is geboren in 1987, getrouwd en heeft twee kinderen. Zij is als belastingadviseur verbonden aan Van Velzen Accountants en Adviseurs en werkzaam in de Bollenstreek voornamelijk in het MKB. Zij vindt het belangrijk om samen met haar collega’s het beste voor de klant te bereiken, waarbij de wensen en behoeften van de klant centraal staan. Een advies is in haar ogen alleen een goed advies als het ook past bij diegene die het advies krijgt! Reageren? denise@vanvelzenaa.nl

 


Reacties