De Venen IntoBusiness

De Venen IntoBusiness

In de gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop verschijnt in december van dit jaar de eerste uitgave van De Venen IntoBusiness. Het doel is om ondernemers dichterbij elkaar te brengen, opdat zij zich bewust worden van het feit dat het in de eigen buurt ook goed zaken doen is en dat ver weg gaan helemaal niet nodig is. In die zin dragen wij ons steentje bij aan het stimuleren van de lokale economie.

Onze magazines worden gratis bedrijf-aan-bedrijf verspreid en verschijnen vier keer per jaar: in maart, juni, september en december. We willen onze lezers elke keer weer verrassen met reportages over indrukwekkende bedrijven, nieuwe ondernemende gezichten, professionele bedrijfs- en netwerkevenementen en de nooit stilstaande economische ontwikkelingen. Verder schromen we ‘de mening’ niet. In tal van columns, geschreven door plaatselijke ondernemers, wordt beargumenteerd wat goed is en wat beter kan.

IntoBusiness Magazine BV is samen met diverse partners (franchisers) uitgever van businessmagazines die in diverse rayons verschijnen. Kenmerkend voor deze rayons is de cohesie, die ooit tot stand is gekomen door cultuurhistorie, ligging en saamhorigheid. Onze kleurrijke zakelijke glossy’s zijn een platform voor alle ondernemers en (overheids)instellingen in een specifiek gebied.

Woerden IntoBusiness was in oktober 2004 de eerste titel die het levenslicht zag. Inmiddels zijn er elf edities, die alle marktleider zijn in het betreffende gebied. De kracht van het magazine schuilt enerzijds in de formule en anderzijds in de uitgever achter de titel. Dat zijn mensen die wonen, werken, leven en/of recreëren en het gebied waarin hun IntoBusiness-titel verschijnt. Hun betrokkenheid gaat verder dan het magazine alleen. Ook met feestelijke lanceringen van weer een nieuwe uitgave, hun bemoeienis met ondernemersclubs en als organisator van zakelijke bijeenkomsten nemen zij actief deel aan de zakelijke maatschappij.

IntoBusiness maakt momenteel een groeispurt door. Aan het einde van dit jaar zal de teller op veertien titels staan. Wat dat betreft lijken we tegen de stroom in te roeien. Echter, dat is schijn, de laagconjunctuur versterkt de behoefte om dichtbij huis zaken te doen. Op dit moment verschijnen Alphen, Amstelland, Bollenstreek, Gouda, Haarlemmermeer, Leiden, Woerden, Delft, Zoetermeer, Woerden en ’t Gooi IntoBusiness.

Ons magazine kunnen vanaf papier en op digitale wijze gelezen worden. Op onze site en gratis te downloaden app kunnen altijd de nieuwste uitgaven gelezen worden. Voorts roeren wij ons op het gebied van social media. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij onze klanten en ons concept ook middels Twitter, LinkedIn en Facebook profileren.

Uitgever van De Venen IntoBusiness is Martijn van Dalen. Hij is 38 jaar, getrouwd en heeft een dochter. “Deze streek is bij uitstek geschikt voor een uitgave van IntoBusiness. De ondernemers werken nauw samen en hebben, vaak vanuit de historie, wat met elkaar. Dat hoop ik met mijn magazine te versterken.” Van Dalen geeft De Venen IntoBusiness vanuit zijn bedrijf Makimedi@.


Reacties