De rol van bedrijventerreinen in de energietransitie

De rol van bedrijventerreinen in de energietransitie

Economie071 en Ondernemend Leiden slaan de handen ineen voor een bijeenkomst over de rol van bedrijventerreinen in de energietransitie. Het evenement vindt plaats op woensdagavond 31 mei in PLNT Leiden. De uitkomsten van een uitgebreide interviewronde worden gepresenteerd. Experts uit diverse vakgebieden zijn aanwezig om de uitdagingen en kansen voor alle betrokken partijen te bespreken, met als gezamenlijk doel de energietransitie te versnellen.

De rapportage 'De rol van bedrijventerreinen in de energietransitie', samengesteld door Marnix Zwart in opdracht van Economie071 en Ondernemend Leiden, biedt inzicht in de complexe wereld van gemeenten, ondernemers en marktpartijen die een rol spelen in de energietransitie. Met behulp van uitgebreide interviews in de regio Leiden zijn de uitdagingen en ervaringen van deze belangrijke spelers in kaart gebracht.

Het programma op 31 mei bestaat uit informatieve presentaties, een panelgesprek en thematafels. De avond start met een welkom door Jacco Knape, wethouder van de gemeente Katwijk, en Nico Tates, voorzitter van Ondernemend Leiden. Daarna zal Cees-Jan Pen, lector de Ondernemende regio aan de Fontys Hogeschool, een inleiding verzorgen. Vervolgens zal Marnix Zwart de resultaten van de interviews presenteren, waarna een panelgesprek plaatsvindt met vooraanstaande experts uit verschillende disciplines.

Na het panelgesprek worden deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan thematafels, waar ze dieper kunnen ingaan op specifieke onderwerpen en nieuwe inzichten en oplossingen kunnen verkennen. Na een presentatie van de opbrengst volgt een netwerkborrel. Alle informatie over het programma en mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op www.economie071.nl.


Reacties

WhatsApp us!