Creating the future

Creating the future

‘Building the future’, een slogan die mij erg aan- spreekt. Niet alleen omdat ik bij een bouwbedrijf werk, maar vooral omdat we daar spreken over ‘building the present, creating the future’.

Building the future is iets wat we als maatschapp niet écht onder de knie hebben. Ondanks betere inzichten in ontwikkelingen zoals sterftecijfers, immigratie, vergrijzing, bevolkingsgroei, klimaat, etc. kunnen we de doorvertaling in planvorming op de lange termijn nog verbeteren.

Ik denk daarbij aan de bouwwereld waarin ik zelf opereer. Voor de financiële crisis bouwden we woningen door het gehele land. We hadden de opgave om 100.0000 woningen per jaar te realiseren in Nederland. Toen brak de crisis uit. Een zogenaamde gamechanger waar ik zo op terugkom. Gedurende de crisis werd wonen in de steden hot en men wilde in een huis wonen dat ‘af’ was. Die laatste ontwikkeling is waar we onze processen vandaag de dag op ingericht hebben. Nieuwbouw of transformaties in de steden en zoveel mogelijk woonklaar.

De druk op de woningmarkt om verder vooruit te kijken is groot. We staan voor de opgave om duurzamer, sneller, meer, goedkoper, circulair en anders te bouwen en renoveren. Hoe passen we ontwikkelingen als de deeleconomie, minder ruimte, vergr zing en opwarming van de aarde toe op de woonomgeving? Begrijp me niet verkeerd, er wordt al heel veel moois bedacht en uitgewerkt om hierop in te kunnen spelen, maar zelfs als je denkt dat je futureproof bouwt, komt er weer een gamechanger voorbij. Deze keer het coronavirus. Gaat het virus ervoor zorgen dat de trek naar de steden stopt omdat we behoefte krijgen aan meer ruimte? Gaan we juist weer grotere woningen bouwen omdat thuiswerken de norm wordt? En gaan we weer meer opknappen in plaats van nieuwbouwen? Zeg het maar.

In theorie kunnen we de toekomst een heel eind voorspellen, maar de enige zekerheid die we hebben is dat de toekomst verandert. Eigenlijk komen we dan toch terug op de slogan building the present. Je bouwt futureproof maar met de kennis van nu, inspelend op toekomstige ontwikkelingen die we nu al inzichtelijk hebben. Totdat er weer een gamechanger voorbij komt die de ‘future’ verandert.

Leendert den Heijer is directeur BAM Wonen en voorzitter van Onze Zoetermeerse Bouwsociëteit.

 


Reacties