Congestie management

Congestie management Foto: © Tycho Müller / DeBeeldredacteur

Vorig jaar stond ik met een mooi interview in INTO business. We spraken over de bijzondere manier van samenwerken bij Intal en onze ambities. Een verhuizing naar Schagen in een reeds aangekocht pand was er daar één van. Door dat plan is nu een dikke streep gezet. Reden? Congestie, we krijgen geen stroom, het netwerk is vol. En wij zijn niet de enige.

De aanleiding wordt steeds meer zichtbaar. Leiders van over de hele wereld scoren onder druk van de samenleving goed met allerlei nieuwe klimaatplannen. Doelen worden aangescherpt en het ene creatieve idee lokt het andere nog creatievere idee uit. Zo snel mogelijk van gas en fossiele brandstoffen af, met z’n allen over op elektriciteit en waterstof en voor 2030 iedereen een warmtepomp. Allemaal mooie plannen en een ambitie waar ik blij van word. Maar realistisch is het niet. Bij een recente EU-top in Lyon arriveerden de ministers van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid van de Europese Unie keurig met emissievrije elektrische auto’s. De voertuigen werden om de hoek echter opgeladen met vervuilende dieselgenerators. Meer exemplarisch kan het bijna niet worden.

Het belang van samenwerking is cruciaal, zowel bij de overheid als in ondernemingen. Plannen maken is goed, maar in je eentje kun je niets. Als ondernemer heb ik in het verleden de fout gemaakt te ver voor de troepen uit te lopen. Mijn ambities en de snelheid waarmee ik die wilde bereiken stonden niet in verhouding met wat de organisatie aan kon. De afstemming ontbrak. De doelen en de route waren niet voor iedereen helder, ik vergat om echt samen te werken. Als gevolg daarvan ontstond een te hoge werkdruk, mindere kwaliteit en uiteindelijk mindere resultaten. De organisatie raakte overbelast, ook bij ons was sprake van congestie.

Inmiddels bepalen we de richting bij Intal samen en plannen we realistisch. Door beter samen te werken bereiken we jaarlijks onze doelen. Je zou kunnen zeggen dat de energie weer goed is gaan stromen.

Rudy Schipper is een ondernemer die het graag anders doet. Het liefst zo ver mogelijk buiten de geijkte paden, op zoek naar vernieuwende ideeën en oplossingen door logisch en kritisch na te denken. Binnen zijn bedrijf Intal, leverancier en fabrikant van aluminium ramen, deuren en vliesgevels staat daarom de zelf ontwikkelde Intal Methode centraal. Hierin vormt vooruitgang, vrijheid, innovatie en openheid de fundering voor creativiteit en een succesvolle snelgroeiende onderneming.


Reacties