Circulair West groeit door en stelt Ilse Visser aan als programmamanager

Circulair West groeit door en stelt Ilse Visser aan als programmamanager

Het gaat goed met Circulair West! De stichting is de laatste jaren uitgegroeid tot dé ontmoetingsplek voor bedrijven uit alle sectoren in Noord- en Zuid-Holland die circulair willen versnellen.

Met inmiddels een bijna 50-tal deelnemers zet Circulair West gezamenlijk in op het ontwikkelen van toepasbare circulaire kennis door samen te werken aan icoonprojecten. Dat leverde afgelopen jaar prachtige icoonprojecten op waaronder;

  • Een blauwdruk voor een duurzame woonwijk;
  • Een regionale vertaling van het nationale beton akkoord om te komen tot circulair beton als nieuwe basis, én;
  • Afgelopen maandag de lancering van een proeftuin in Voorschoten om te komen tot regionale kringlopen voor bouwmaterialen.

Om de groei en toekomstige icoonprojecten van Circulair West te kunnen blijven faciliteren stelt de stichting Ilse Visser aan als nieuwe programmamanager.

Angeline Kierkels, bestuursvoorzitter van Circulair West is blij met deze aanstelling: “Het kunnen aantrekken van Ilse als programmamanager is voor ons als founders van Circulair West een mooie, nieuwe stap om de groei van onze stichting in goede banen te leiden en de kwaliteit van onze icoonprojecten een verdere impuls te geven.”

Per januari 2023 zet Ilse Visser zich voor twee dagen in de week in om de impact van Circulair West en haar leden op weg naar een circulaire economie te vergroten. Ilse houdt haar werkzaamheden als Business Development Manager & Consultant bij Route Circulair aan, dat in 2020 werd opgericht door Circulair Hero Guido Braam.

Visser verheugt zich erop om zich vanuit deze rol en haar nieuwe rol als programmamanager voor Circulair West volledig te focussen op circulariteit: “Ik kijk ernaar uit om samen met het team en de leden van Circulair West praktische stappen te zetten naar circulair ondernemen. Door onderling te verbinden op kennis en ervaring en dit in te zetten op icoonprojecten gaan we van praten naar doen. Dat is waar de kracht ligt; samenwerken en actiegericht bezig zijn. Daarbij zet ik vol enthousiasme mijn brede kennis en ervaring in het bedrijfsleven in om mee te denken met ondernemers, in zowel hun kansen als uitdagingen.”

Gelijktijdig gaat Leon van Ast, de kwartiermaker van Circulair West, de provincie Noord-Holland vertegenwoordigen als circulair ambassadeur. Voor eveneens twee dagen in de week. Het bestuur is er trots op dat onze kwartiermaker het aanspreekpunt wordt voor het Noord-Hollandse bedrijfsleven op het gebied van circulaire economie.

Door ondernemers te ondersteunen bij de overstap naar circulair ondernemen, kennis te delen over de mogelijkheden en partijen in Noord-Holland aan elkaar te verbinden kan Leon van Ast straks nog meer invulling geven aan onze, met de overheid gedeelde ambitie, om Nederland voor minstens 50% circulair te helpen maken voor 2030.

Bovendien zal hij bestaande circulaire innovaties en diensten helpen groeien, uitbreiden en verspreiden, onder andere door in combinatie met ondernemers te helpen bij het vinden van oplossingen voor belemmeringen en knelpunten waar ze tegenaan lopen.

Zijn benoeming vormt voor onze stichting en onze deelnemers in het bijzonder dan ook een geweldige kans om, in combinatie met zijn blijvende rol als aanjager en kwartiermaker van Circulair West, haar netwerk nog meer circulair te helpen verbinden en versnellen in hun circulaire transitie.

Leon van Ast: “Door als ambassadeur circulair ondernemerschap te ondersteunen, kennis te delen en bedrijven onderling te helpen verbinden faciliteren we een duurzame groei van de economie in de Provincie Noord-Holland. In combinatie met mijn rol als aanjager en kwartiermaker voor Circulair West bouwen we daarmee krachtig verder aan een nieuwe groep van succesvolle circulaire ondernemers die zich richten op robuuste welvaart, welzijn en een veerkrachtige en concurrerende economie in harmonie met onze planeet in West Nederland. Ik kijk ernaar uit om daar werk van te blijven zetten.“

 


Reacties