‘Bouwen aan de toekomst’

‘Bouwen aan de toekomst’

Sinds mijn aantreden als voorzitter van de RVOZ heb ik de verbinding met andere part en gezocht. Samen staan we sterker en samen komen we verder. Zo bouwen we aan een toekomst voor de generaties die na ons komen.

Zoetermeer kende twee clubs waarin ondernemend Zoetermeer vertegenwoordigd was. De ene club met een wat meer ‘ontspannen’ karakter, de ander juist wat meer op de inhoud gericht. Dat heb ik nooit goed begrepen. Waarom zou je samen niet één grote club vormen waarin beide vlakken vertegenwoordigd zijn?

Samen met mijn bestuur en Ruud en Anke van Floravontuur zijn we het gesprek aangegaan om te kijken of we elkaar konden vinden. Dat bleek al snel het geval. Ook van hun kant bestond de behoefte om samen één grote club te vormen. Inmiddels hebben we dat verlangen ook voor de buitenwereld naar elkaar uitgesproken en zijn we op dit moment hard aan het werk om de nieuwe club gestalte te geven. Over bouwen aan de toekomst gesproken. Eind dit jaar sluiten we gezamenlijk een tijdperk af. Over het hoe en wat kan ik nog even niets verklappen, maar reken er maar op dat het wederom verrassend zal zijn.

Vanaf januari 2021 zullen we samen één grote organisatie vormen waarin niet alleen ondernemers en hun belangen vertegenwoordigd zijn, maar die ook garant staat voor gezelligheid en spraakmakende evenementen. Een club waarvan, en dan stel ik het maar even hard, elke zichzelf respecterende ondernemer lid moet
zijn. De grootste, leukste en meest interessante businessclub die je je maar kunt bedenken.

Als de afgelopen periode ons iets heeft geleerd is het wel dat we het in ons eentje niet redden. We moeten elkaar verbinden. Al is dat juist in een tijd waarin we afstand moeten houden. Helaas konden een aantal bijeenkomsten geen doorgang vinden de afgelopen periode. Maar...het laatste Miljoenennota Ontbijt en het gezamenlijke bezoek aan Museum De Voorde laten zien dat we elkaar toch kunnen ontmoeten, zolang je maar creatief bent. En dat zijn we. Dus als je nog geen lid bent; dit is je kans. Deze boot wil je echt niet missen.

Benita van Wegen is voorzitter van de RVOZ en ondernemer in Zoetermeer en Den Haag met haar bedrijven Dierenboetiek Rokkeveen en Dierenboetiek Reinken, Reinkenstraat in Den Haag

 


Reacties