Bouwacademie breekt door met visie op de regionale arbeidsmarkt

Bouwacademie breekt door met visie op de regionale arbeidsmarkt  Foto: FOTOGRAFIE ASCHWIN SNEL

De Bouwacademie is een samenwerkingsverband van allerlei technische opleidingen. De leerlingen worden hier opgeleid voor alle aspecten van de gebouwde omgeving. Directeur Ramon Looije heeft, samen met het bestuur, dit opleidingsinstituut de afgelopen jaren een transformatie laten ondergaan.

Bouwacademie Groene Hart: Hét centrum voor technisch vakmanschap

In zijn jeugd droomde Ramon er nog van om voor de klas te staan. Hij volgde de PABO-opleiding en werkte vijf jaar als docent om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen. “Die ervaringen hebben me veel zelfstandigheid en organisatiekracht opgeleverd. Tegelijkertijd vroeg ik me ook af of dat lesgeven iets was wat ik altijd wilde blijven doen. Op het moment dat je jezelf dit afvraagt, weet je het antwoord al.”

Ramon besloot om een omscholingstraject te volgen. “Ik wilde iets totaal anders en volgde een traineeship met bedrijfskundige inslag. Dat was inderdaad wel een stap. Van de groep was ik de meest vreemde eend in de bijt, maar ik heb nooit aan mezelf getwijfeld. Mijn doel was om me te ontwikkelen tot een adviseur richting onderwijsorganisaties waar het gaat om het ontwikkelen, leermethodes en personeelsbeleid.

Na zijn traineeship kwam Ramon regelmatig als adviseur over de vloer bij SPB. “De toenmalige directeur ging met pensioen en ik kreeg de kans om hem op te volgen. Hierbij kreeg ik van mijn bestuur twee boodschappen mee. ‘We zoeken niet iemand die iedere vier jaar weer wat anders wil. En we hoeven ook niet iemand, die op de winkel komt passen. We verwachten wel dat je nadenkt over zaken waar we naar toe kunnen gaan en hoe het er in de toekomst uit moet zien.’ Daar ben ik mee aan de slag gegaan.”

Visie
En hoe! Inmiddels is De Bouwacademie dé naam geworden op het gebied van technische opleidingen. In de regio werkt De Bouwacademie veel samen met vmbo-scholen en bedrijven. In een prachtig nieuw gebouw krijgen de eigen leerlingen, maar ook leerlingen van andere organisaties, praktisch en theoretisch onderwijs. Ramon: “Als bouwacademie hebben we een visie op de regionale arbeidsmarktregio. We zijn niet meer alleen een opleidingsinstituut voor bouwbedrijven, maar veel meer een netwerkpartner geworden.” Dat vraagt natuurlijk om een toelichting. Het opleidingsgebouw is het centrale punt geworden, waar werknemers, scholieren en vakprofessionals bij elkaar komen. “We halen de schotjes weg waar het gaat over locatiegebruik, mensen en personeelsinzet. Hier wordt vmbo-les gegeven door instructeurs van de verschillende opleidingen. Niet alleen opleidingen, zoals bouw, hout en tegels zetten, maar ook onderwijs aangaande infra en installatietechniek. Tegelijkertijd behalen deze praktijkinstructeurs ook hun eigen lerarendiploma. We gaan uit van ieders kracht. Wanneer je de verschillende partijen bij elkaar brengt, wordt iedereen er beter van. Met de mogelijkheid om te kunnen kiezen uit een zo breed mogelijk opleidingspakket kunnen de leerlingen zelf kiezen wat het best bij hen past en dus desgewenst ook overstappen naar een andere opleiding. Zo voorkom je tegelijkertijd schoolverlaters.”

De Vrienden van de Bouwacademie
Een groep betrokken ondernemers heeft drie jaar geleden de ‘Stichting Vrienden van de Bouwacademie Groene Hart’ opgericht. Bedrijven leveren hierbij hun input aan een middelbare school om het opleidingsniveau van (ex-)leerlingen beter te laten aansluiten bij het bedrijfsleven. De Vrienden oefenen zo veel mogelijk invloed uit op het lesprogramma, door onderdelen toe te voegen die ze tegenkomen in het dagelijks werk. Zo is een warmtecamera aangeschaft, zodat leerlingen deze nieuwste techniek onder de knie krijgen. Daarnaast worden praktijklessen en bedrijfsbezoeken georganiseerd en kunnen stageplekken gemakkelijker geregeld worden. Ondernemers die ook Vriend willen worden, kunnen een email sturen naar: vrienden@bagh.nl.

Clubhuis
Ramon laat weten dat de samenwerking met de partijen op de Bouwacademie uniek is in deze regio. “We zijn een soort clubhuis voor het opleiden voor bedrijven in de gebouwde omgeving. Of het nu om nieuwe medewerkers gaat of om bestaande zijn dé plek waar met name technische bedrijven bij willen horen, waar het gaat om opleidingen, stages en het vinden van nieuwe mensen. Ondernemers kunnen onze opleiding ook sterker maken met het verzorgen van praktijkdemonstraties. Zo verkleinen we de kloof tussen het kennis opdoen hier en de werkelijke praktijk van alledag. Alle op papier ontworpen plannen en ontwerpen moeten namelijk wel gerealiseerd worden door de handen van de vakmensen die hier worden opgeleid en bijgeschoold.”

BOUWACADEMIE GROENE HART
Kanaaldijk 11
2741 PA Waddinxveen
0182 - 61 24 18
info@bagh.nl
www.bagh.nl

 

 


Reacties