Bijzondere ervaring in restaurant met blinde en slechtziende ober

Bijzondere ervaring in restaurant met blinde en slechtziende ober

De komende jaren moeten er veel meer banen komen voor mensen met een beperking. Het biedt een werkgever veelal gemotiveerde arbeidskrachten en er is een scala aan subsidies mogelijk.

Wie wil dineren in een bijzonder restaurant, zou eens kunnen kiezen voor Ctaste.
Ctaste is een restaurant waar je in het donker dineert en waar een deel van het bedienende personaal slechtziend of blind is. De ‘experts van het donker’ worden zij genoemd. Het levert een bijzondere ervaring op waarbij de zintuigen veel meer worden geprikkeld, en proeven en ruiken heel anders worden ervaren.

Het Amsterdamse restaurant is onder andere mogelijk gemaakt door stichting Start Foundation, een organisatie die zich inzet voor het realiseren van arbeidsplekken voor mensen die aan de zijlijn staan. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking.

In 2026 moeten er veel meer banen zijn voor mensen met een beperking
Betere baankansen voor deze doelgroepen zijn een must. De meeste van hen zijn enorm gemotiveerd en willen graag aan de slag, net als anderen met een Burkely tas naar kantoor of werken in de horeca. Dat vindt ook de overheid die als doel heeft gesteld dat begin 2026 er in het bedrijfsleven honderdduizend banen zijn bij gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten zorgen voor een bepaald percentage banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Halen de werkgevers in een zekere sector die afgesproken aantallen niet dan geldt de quotumregeling die deel uitmaakt van de participatiewet. De werkgever riskeert dan een boete.

Gemotiveerd solliciteren met een leren rugzak vol diploma’s
Wie wil solliciteren en zich met zijn of haar leren rugzak of handtas vol diploma’s, getuigschriften of een flinke dosis motivatie naar een uitzendbureau spoedt, vangt als beperkende vaak bot. Beter is het om eerst te onderzoeken welke werknemers hun nek uitsteken voor mensen met een beperking. Deze werknemers zijn regelmatig herkenbaar aan het logo van ‘op naar de 100.000 banen’ op hun website. Helaas doen nog niet alle werkgevers dit. Deze herkenbaarheid is echter wel belangrijk om duidelijk te maken dat het bedrijf open staat voor deze sollicitanten, bijvoorbeeld zij die via het UWV of na het speciaal onderwijs op zoek gaan naar een baan.

Werkgevers kunnen op deze manier aanspraak doen op subsidies van het UWV of gemeenten voor bijvoorbeeld aanpassingen op de werkvloer voor deze werknemers, loonkostensubsidies, premievrijstellingen en de mobiliteitsbonus.

Voor werkgevers zijn er veel subsidies mogelijk
Werkgevers die mensen met een beperking in dienst hebben en die minder werk kunnen verzetten, hoeven vaak minder loon aan hen uit te keren, het UWV vult dit maximaal vijf jaar lang aan. Premiekortingen zijn onder verschillende voorwaarden mogelijk en als het plaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap meer geld kost dan de premiekorting die je krijgt, dan kun je een subsidie aanvragen. Als er voor de werknemer gebruik wordt gemaakt van een no-riskpolis, dan zijn er de eerste vijf jaar minder financiële risico’s als de nieuwe werknemer om wat voor reden dan ook ziek of arbeidsongeschikt wordt. In dat geval ontvangt de werkgever van het UWV een ziektewetuitkering.

 


Reacties