Bestuursvoorzitter ROC Leiden is verbaasd

Bestuursvoorzitter ROC Leiden is verbaasd

Dit bericht is tevoren niet door de Raad van Toezicht met de heer Knigge besproken, noch is hij daarvan eerder in kennis gesteld.

Met verbazing heeft Jeroen Knigge, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Leiden kennis genomen van een persbericht waarin wordt aangekondigd dat een nieuwe bestuurder, de heer Henk de Jong, zijn taken overneemt en dat met hem gesproken wordt over beëindiging van zijn dienstverband. 

Met name verbaast de heer Knigge zich over de inhoud van dit bericht, nu de Raad van Toezicht niet de moeite heeft genomen met hem de dialoog aan te gaan over de in het persbericht genoemde zorgen van de Raad van Toezicht.

Daarbij constateert hij, dat hij bij zijn aantreden in 2011 geconfronteerd is met de onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht tot stand gekomen constructies rond de financiering van het vastgoed en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Blijkens interne en externe rapportages heeft de heer Knigge na deze constatering, deze aan de orde gesteld bij de Raad van Toezicht en bij de minister, en heeft hij als eerste met voortvarendheid die stappen gezet die nodig waren om de kwesties op te lossen en de schade aan ROC Leiden te beperken.

Ook heeft hij bij zijn aantreden gewag gemaakt bij de Raad van Toezicht van de onderwijskwaliteit en dat voortvarend aangepakt. Uit die rapportages komt bovendien naar voren dat ROC Leiden juist op dit moment behoefte heeft aan rust en bestuurlijke continuïteit. 

De heer Knigge zal alsnog in het belang van ROC Leiden de dialoog zoeken met de Raad van Toezicht die gewenst en noodzakelijk is en beraadt zich op rechtsmaatregelen tegen de onzorgvuldige gang van zaken rond de aangekondigde beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst.

Als woordvoerder namens de heer Knigge treedt op mr. Ernst van Win van De Clercq Advocaten Notarissen te Leiden.

Verdere communicatie volgt eerst na gesprek met Raad van Toezicht.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties