Alles op het kantje zetten

Alles op het kantje zetten

Mart Smeets werd in interviews met Gerrie Knetermann nooit teleurgesteld. Altijd was de wielrenner in voor een goede quote. Bijvoorbeeld, 'iemands karretje in de poep rijden' wat zoveel betekent als geheel tegen de tactiek van een ander in koersen. Daar moest ik aan denken toen door de Tweede Kamer het wetsvoorstel werd aangenomen om de tarieven van de overdrachtsbelasting te wijzigen.

Wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting
Als de Eerste Kamer medio december 2020 daarmee instemt wordt per 1 januari 2021 de tarifering van overdrachtsbelasting bij de aanschaf van onroerend goed een stuk ingewikkelder. Er komen kortweg drie tarieven (0%, 2%, of 8%).

De verwachting is dat er veel discussie zal zijn over welk tarief moet worden toegepast. Het hele systeem van heffing van overdrachtsbelasting wordt daarmee als het ware 'op het kantje gezet'. Het vertrouwen in de publieke diensten van Belastingdienst, Notariaat en Rechtbank zal door alle vragen en onduidelijkheden een paar stevige deuken gaan oplopen.

Uitvoerbaarheid
De Belastingdienst heeft de Tweede kamer in een simpele en niet mis te verstane notitie erop gewezen dat de handhaafbaarheid, fraudebestendigheid en complexiteit van het Wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting te wensen over laat. En bovendien dat op het gebied van automatisering en personele bezetting voor aangifteverwerking en adequaat toezicht de Belastingdienst verwacht op zijn vroegst 1 januari 2023 gereed te zijn. Die notitie werd om politieke redenen genegeerd. Dan wordt het lastig om de koers te bepalen.

Conclusie
De beleidsplannen van het ministerie beogen starters een betere positie op de woningmarkt te geven. Wel, we zullen zien of de beoogde bevoordeling van starters op de woningmarkt effectief zal zijn. Belastingdienst, Notariaat en Rechtbank zullen ongetwijfeld zich het spreekwoordelijke snot voor de ogen werken en er op hun manier alles aan doen om te handhaven. Maar als de Tweede Kamer verzaakt toe te zien op de uitvoerbaarheid van wetsvoorstellen, zal er blijvend veel mis gaan.

Daniël Westerhuis studeerde notarieel recht in Groningen. Liep zijn stage en eerste notariële jaren bij de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Was voorzitter van de Ring van Notarissen en Kandidaat- Notarissen Den Haag en is samen met Christ-Jan van Haperen en Nicole Stigter partner bij Westerhuis Notarissen te Gouda. Daniël heeft onlangs de postdoctorale Grotius opleiding estate planning afgerond.

 


Reacties