Hillegom-Lisse-Teylingse Uitdaging

Hillegom-Lisse-Teylingse Uitdaging


De HLT Uitdaging is een ondernemers netwerk wat op gestructureerde en duurzame wijze Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) stimuleert. Bij MBO gaat het om steun aan maatschappelijke initiatieven en betrokkenheid bij maat-schappelijke vraagstukken in de directe omgeving van de onderneming.