— Rijksstraatweg

AkzoNobel locatie Sassenheim

AkzoNobel locatie Sassenheim

Contact

Rijksstraatweg 31, 2171 AJ , Sassenheim

thumbnail_Locatiefoto 2018.jpg

AkzoNobel Sassenheim in de loop der jaren!

In 1792 stookte Wiert Willem Sikkens in een poortje van de Groningse stadswallen zijn eerste lak. Daarmee werd de grondslag gelegd voor een groep bedrijven die nu is opgenomen in de multinational AkzoNobel. Het bedrijf van Sikkens groeide en verhuisde enkele malen binnen en rond de stad Groningen. De naam Sikkens bleef, ook al was Wiert’s zoon Geert Willem de laatste met die achternaam. Hij associeerde zich in 1837 met zijn zwager Willem Penaat, wiens zoons en kleinzoons het bedrijf voortzetten. Ten slotte was het een schoonzoon, drs. August Mari Mees, die tot 1969 de familietraditie voortzette.

In 1928 ging de firma G.W. Sikkens & Co. zich toeleggen op de productie van celluloselakken, naast de olielakken. N.V. Cellulosefabriek Sikkens werd opgericht. In 1931 werden beide firma's verenigd in Sikkens Lakfabrieken N.V.

Het afzetgebied beperkte zich vele jaren tot de stad Groningen en het omliggende platteland, maar in het begin van de 20e eeuw sloeg men de vleugels wijder uit en werden overal in het land Officiële Verkopers aangesteld, zelfstandige grossiers die in hun eigen rayon de alleen vertegenwoordiging van Sikkens kregen.

Tegen het eind van de jaren dertig was er behoefte aan een nieuw gebouwencomplex. Er werd een geschikt terrein gevonden in Sassenheim, waar goede verbindingen waren en waar het merendeel van de klanten was gevestigd. In december 1939 werden fabriek en kantoor officieel geopend. Enkele van de gebouwen, onder andere de 'toren', staan er nog steeds. 1939 was geen gunstige tijd om een nieuwe start te maken: de tweede wereldoorlog was al uitgebroken en ook Nederland zou daar spoedig in betrokken worden. Van produceren is die eerste vijf jaar dan ook niet veel gekomen.

De groei kwam rond 1950. Eerst van binnenuit, later door fusies en acquisities.

Een jaar later werd op het terrein in Sassenheim een dochteronderneming opgericht voor de productie van kunstharsen die voor de productie nodig waren. Dit bedrijf, ‘Synthese’, verhuisde later naar Bergen op Zoom en is tegenwoordig een onafhankelijke toeleverancier. Hoewel de productie in de naoorlogse jaren flink was toegenomen, bleef het assortiment toch beperkt en er ontstond een behoefte aan aanvullende productenpakketten. Door fusies met andere bedrijven en acquisities kon hierin worden voorzien.

In Sassenheim nu hoofdlocatie van BU Automotive & Specialty Coatings (ASC) zijn gevestigd: Productie, Internationaal distributie centrum, laboratoria en applicatiecentra en veel marketing, sales en service afdelingen van zowel Automotive & Specialty Coatings als Decorative Coatings.

Sassenheim is momenteel een van de belangrijkste locaties van AkzoNobel, en tevens in omvang in de loop der jaren gegroeid tot de grootste locatie van de Coatings groep.

Belangrijke factoren die nu en in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen zijn besparing op grondstoffen en beperking van CO2 uitstoot en hergebruik van materialen. De duurzame bedrijfsvoering van AkzoNobel is er op gericht om de impact op mens en milieu te minimaliseren. In de industrie is AkzoNobel op dit gebied leidend.

Voor meer en zeer uitgebreide informatie, bezoek: www.akzonobel.com.